معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی
معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی
1.
the opening shot of a character walking across a desert

1. برداشت نمای باز یک شخصیت فیلم در حال قدم زدن در بیابان


1.
He fired four shots.

معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی


1. او چهار گلوله شلیک کرد.


1.
two foul shots


1. دو ضربه خطا


1.
he took a shot of the sunset.


1. او از غروب آفتاب عکس گرفت.

مترادف:  
injection

1.
a shot of morphine


1. آمپول مورفین

مترادف:  
the shot
Farsi Shahri LLC ©2019

معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی
معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *