معنی کلمه شب خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه شب خوب به انگلیسی
معنی کلمه شب خوب به انگلیسی

تفضیلی: blacker
عالی: blackest, 

1.
a shiny black car


1. یک ماشین مشکی براق

2.
black shoes


2. کفش‌های سیاه

معنی کلمه شب خوب به انگلیسی

تفضیلی: blacker
عالی: blackest, 

1.
Martin Luther King Jr. was a famous black leader.

1. مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر سیاهپوست مشهوری بود.

تفضیلی: blacker
عالی: blackest, 

1.
Two black coffees, please.

1. دو تا قهوه بدون شیر (بدین)، لطفا.


1.
She always dresses in black.


1. او همیشه مشکی می پوشد.1.
Drinks will be served from seven o’clock.

1. نوشیدنی ها از ساعت 7 سرو می شود.

2.
It’s about two kilometers from the airport to your hotel.

2. از فرودگاه تا هتل شما تقریبا دو کیلومتر راه است.

معنی کلمه شب خوب به انگلیسی

3.
juice made from oranges and mangoes.

3. آبمیوه ساخته شده از پرتقال و مانگوست.

4.
Most of the paintings in this room date from the seventeenth century.

4. بیشتر نقاشی های این اتاق تاریخش از قرن هفدهم است.

5.
She sent me a postcard from Majorca.

5. او از “مایورکا” برای من کارت پستال فرستاد.

6.
She took her hairbrush from her handbag and began to brush her hair.

6. او شانه اش را از کیف دستی اش درآورد و شروع به شانه زدن موهایش کرد.

7.
So did you really walk all the way from Bond Street?

7. پس تو واقعا تمام راه را از خیابان باند پیاده آمدی؟

8.
The museum is open from 9:30 to 6:00 Tuesday to Sunday.

8. موزه سه شنبه تا یکشنبه از ساعت 9:30 تا 6:00 باز است.

9.
The wind is coming from the north.


9. باد از شمال می وزد.

10.
We’re about a mile from home.

10. ما تقریبا یک مایل از خانه فاصله داریم.

11.
What time does the flight from Amsterdam arrive?

11. چه زمانی پرواز از آمستردام می رسد؟


1.
“Where are you from?” “I’m from Italy.”

1. “اهل کجایی؟” “من اهل ایتالیا هستم.”

2.
I come from Spain.

2. من از اسپانیا می آیم [من اهل اسپانیا هستم].

3.
I wonder who this card is from.

3. متعجبم که این کارت از کجا [از طرف چه کسی] آمده است.


1.
Children are dying from this disease.

1. کودکان دارند به دلیل [از] این بیماری می‌میرند.

2.
You could tell she wasn’t lying from the fear in her voice.

2. بواسطه [از روی] ترس در صدایش، می توانستی بگویی [بفهمی] که او دروغ نمی گفت.


1.
The house is two miles from here.

1. آن خانه در فاصله دو مایلی اینجاست [آن خانه دو مایل با اینجا فاصله دارد یا آن خانه در دو مایلی اینجاست].


1.
My book is different from yours.

معنی کلمه شب خوب به انگلیسی

1. کتاب من با کتاب شما تفاوت دارد.

معنی کلمه شب خوب به انگلیسی
معنی کلمه شب خوب به انگلیسی
9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *