معنی کلمه you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه you به فارسی
معنی کلمه you به فارسی

1.
Are

you

two

ready
?


1. شما دوتا حاضر هستید؟

2.
You

look

nice

today
.


2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی.

معنی کلمه you به فارسی

3.
You

painted

that

yourself
?
You

smart

girl!

3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)!


1.
you

can

buy

stamps

at

a

post

office
.

1. آدم می‎تواند از اداره پست تمبر بخرد.


1.
He

saw

you

in

the

house
.


1. او تو را در خانه دید.

2.
I

love

you
.


2. من تو را دوست دارم.

گذشته: did,
 
گذشته کامل: done,
 

مترادف:  
accomplish
carry out
execute
perform
undertake

1.
I

do

the

cooking

but

Joe

does

most

of

the

cleaning
.

1. من آشپزی می کنم اما “جو” بیشتر تمیز کاری را انجام می دهد.

2.
I’ve

got

nothing

to

do
.

2. من هیچ (کاری) برای انجام دادن ندارم.
معنی کلمه you به فارسی

3.
We

did

a

lot

of

talking
.

3. ما خیلی صحبت کردیم. [صحبت انجام دادیم]

4.
What

are

you

doing

tonight
?


4. امشب چه (کار) می کنی؟

5.
What

should

we

do
?

5. باید چه کنیم؟ [چه (کاری) باید انجام دهیم؟]

6.
would

you

do

me

a

favor
?

6. امکان دارد برای من کاری انجام دهید [لطفی به من می کنید]؟

گذشته: did,
 
گذشته کامل: done,
 

1.
Do

you

speak

English
?


1. آیا انگلیسی صحبت می‌کنی؟

2.
I

don’t

know
.


2. من نمی‌دانم.

3.
When

does

your

train

leave
?


3. قطارت کی راه می‌افتد؟

4.
Where

do

you

work
?


4. کجا کار می‌کنی؟

گذشته: did,
 
گذشته کامل: done,
 

1.
“Can

you

lend

me

some

money
?
’”

“Sure—will

$20

do
?

1. «می‌توانی کمی به من پول قرض بدهی؟» «حتما – 20 دلار کافی است؟»

2.
these

supplies

will

do

for

the

road
.

2. این آذوقه برای راه [مسیر] کافی خواهد بود.

3.
This

room

will

do

me

nicely
,
thank

you
.

3. این اتاق برای من مناسب خواهد بود، ممنون [این اتاق باب دل من است، ممنون].

4.
Will

this

soup

do

for

dinner
?

4. آیا این سوپ برای شام کافی است؟

گذشته: did,
 
گذشته کامل: done,
 

1.
I

like

the

way

you’ve

done

your

hair
.


1. من مدل موهایت را دوست دارم.

Informal
مترادف:  
get-together
party

1.
Are

you

having

a

big

do

for

your

birthday
?

1. آیا برای تولدت قرار است جشن مهمانی بزرگی بگیری؟

معنی کلمه you به فارسی
معنی کلمه you به فارسی
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *