چگونه اختراع ثبت کنیم؟

خواص دارویی و گیاهی

چگونه اختراع ثبت کنیم؟
چگونه اختراع ثبت کنیم؟

مراحل انجام کار ثبت اختراع

توجه: تسلیم اظهارنامه اختراع تنها از طریق الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت اختراع می توانند از طریق این آدرس http://ipm.ssaa.ir  اظهار نامه خود را تسلیم اداره اختراع نمایند.

ثبت اظهارنامه اختراع

توجه : دقت شود که اظهارنامه ثبت اختراع تکمیل شود و چه بسا اختراعاتی به اشتباه در قسمت اظهارنامه طرح صنعتی تکمیل و ارسال شده است ومتقاضی را با مشکل مواجه نموده است .

1-      منتظر دریافت پیام کوتاه  پس از ثبت اظهارنامه باشید . چگونه اختراع ثبت کنیم؟

توجه  در صورتیکه بعد از تسلیم اظهارنامه و ضمائم آن پیامک ی ارسال نشود به ظن قوی شماره تلفن همراه اعلامی به غلط تایپ شده است

3-بررسی مقدماتی

الف)عدم تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه و ضرروت اصلاح و تکمیل

ب ) تکمیل بودن 

3-الف: پس از بررسی ابتدایی اظهارنامه و ضمائم آن از نظر شکلی و ماهوی در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن اعم از توصیف و ادعا و خلاصه و نقشه مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده باشد کارشناس مطابق مقررات مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می نماید و اخطار رفع نقص در فضای مجازی از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت است. متقاضی ظرف 30 روز مهلت دارد تا نسبت به اصلاح یا تکمیل مدارک و ضمائم اقدام نماید در غیر اینصورت اظهارنامه باطل و کان لم یکن تلقی می گردد .

پس از تکمیل و اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار رفع نقص در قسمت خدمات الکترونیک – ثبت انواع درخواست (رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط،انتقال و…)درخواست مورد نظر(درخواست رفع نقص) را تکمیل و با ضمیمه کردن ضمائم آن را از طریق سامانه ارسال نماید .

نکته  : در صورتیکه متقاضی در ظرف موعد  30  روزه قادر به تکمیل مدارک و ضمائم نباشد می تواند با ذکر دلایل درخواست یکبار تمدید مهلت را از مرجع ثبت بنماید و مرجع ثبت می تواند فقط برای یکبار با درخواست وی موافقت نماید و متقاضی میتواند با ورود به سامانه مالکیت معنوی و ثبت انواع درخواست(رفع نقص ،پرداخت حق الثبت ،اقساط ،انتقال و …)  گزینه درخواست استمهال رفع نقص را انتخاب و تکمیل نماید.

3-ب )تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه (توصیف ادعا خلاصه نقشه )

در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن تکمیل باشد مطابق قانون و آئین نامه تنظیم شده باشد در صورت اختراع پذیری (قابلیت ثبت اختراع) کارشناس بر پایه کلیه واژهای استنباطی از ادعا و توصیف و خلاصه  اختراع مورد نظر  را در سیستم جستجو نموده و در صورتیکه اختراعاتی مشابه اختراع مورد ادعا در سیستم (بانک اطلاعات داده ) اداره اختراع مشاهده نماید طی ابلاغیه وجود اختراعات مشابه به متقاضی اعلام و از متقاضی دعوت می کند تا برای رویت پرونده های مشابه و سابقه اختراعات پیشین به اداره مراجعه نماید و متقاضی پس ازمراجعه به اداره اختراع و رویت سوابق اختراع در صورتیکه اختراع خود را مشابه اختراعات سابق بداند اختراع وی مطابق بند  ه   ماده 4 قانون  ثبت اختراعات وعلائمتجاری و…مصوب1386 اخطار رد اختراع صادر می شود و در صورتیکه متقاضی دانش فنی موردادعا و سوابق قبلی را تحلیل نماید و بصورت مستدل جدید بودن و گامهای ابتکاری و مزایای اختراع خود را نسبت به اختراعات پیشین بیان نماید واین مقایسه مورد قبول کارشناس قرار گیرد ،کارشناس رسیدگی کننده مطابق ماده  28 آئین نامه برای احراز شرایط ماهوی ثبت اختراع (جدید بودن ،گام ابتکاری و کاربرد صنعتی  )پس از تکمیل درخواست تقاضانامه بررسی ماهوی ثبت اختراع مبادرت به استعلام از مراجع ذیصلاح بررسی می نماید و متقاضی در پاسخ می تواند با مراجعه به پورتال مالکیت معنوی (اختراع) بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص ،پرداخت حق الثبت ،اقساط ،انتقال و …)  در قسمت لیست درخواست ها ، تقاضا نامه بررسی ماهوی ثبت اختراع را تکمیل و مرجع یا مراجعی که می توانند اختراع وی را مورد ارزیابی قرار دهند را معرفی و درج می نماید و اداره اختراع در صورتیکه مرجع اعلامی را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد یک نسخه از استعلام و ضمائم اظهارنامه اختراع  را به مرجع ذیصلاح برای (در صورتیکه در سامانه اختراع تعریف شده باشد و سامانه دریافت این نامه ها را به اداره اختراع اعلام نموده باشد )اظهارنظر وبررسی ماهوی ارسال می نماید و پاسخ استعلام نیز غالبا از طریق این سامانه دریافت می شود و در صورتیکه مرجع بررسی برای اختراع در سامانه تعریف نشده باشد یک نسخه از استعلام اختراع در فضای مجازی قرار گرفته که از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت میباشد. متقاضی آنرا بصورت فیزیکی و به همراه یک نسخه از ضمائم اظهارنامه به مرجع بررسی تحویل خواهد داد، و پس از وصول پاسخ نامه استعلام آنرا طی ثبت درخواست / رفع نقص اختراع (اعلام وصول پاسخ بررسی ماهوی)ازطریق سامانه الکترونیکی ثبت اختراع ارسال می نماید  . 

در صورتیکه مرجع ذیصلاح پس از بررسی، اختراع را از نظر (جدید بودن – گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) تایید نماید مرجع ثبت طی اعلامیه (تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع موضوع ماده 30  آئین نامهو همچنین مبلغ مورد نیاز ثبت را) این موضوع را در فضای مجازی قرار داده که از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت میباشد . متقاضی باید ظرف  30  روز از تاریخ اعلامیه نسبت به پرداخت هزینه اقدام و با ورود به سامانه ثبت اختراع ، گزینه ثبت درخواست/رفع نقص تصویر رسید هزینه پرداخت شده را ارسال و بصورت حضوری برای مابقی اقدامات که صدور آگهی میباشد تشریف بیاورند.
ضمنا لازم به ذکر است در صورتیکه متقاضی در ظرف موعد مقرر فوق بنا به دلایلی قادر به پرداخت هزینه فوق نباشد با بیان و ذکر دلایل و درخواست استمهال می تواند یکبار درخواست تمدید مهلت نماید  .

فرآیند ثبت اختراع

در حقوق مرتبط با مالکیت معنوی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا ازطریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است و درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت 6 ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده4قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود بدین ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ساکن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده 15 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.

 

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه اختراع

برطبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 :ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.

ومهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.

 

 زبان و تعداد نسخ اظهارنامه

 

محتویات ومندرجات اظهارنامه اختراع

بنابر ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.

2- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود

3- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.

در بند 3 درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنابر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت اختراع خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها را درایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند.(این بندباید توسط اشخاص غیر ایرانی تکمیل شود وبرای متقاضیان ایرانی که ابتدا به ساکن درایران تقاضای ثبت اختراع می کنندپرکردن این بندالزامی نیست)

4- اسم، نشانی و شغل مخترع درصورتیکه متقاضی شخص مخترع نباشد.

مخترع شخصی است که اختراع حاصل تلاش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به او تعلق دارد اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی ازاین قبیل اختراع را به دستور و سفارش کارفرما انجام می دهند و برطبق قرارداد فیمابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما یا بنگاه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید در اختراع ذکر شود فلذا درصورتیکه مخترع غیر از مالک باشد باید این بند تکمیل شود و نکته دیگر اینکه درصورتیکه افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و درصورت تعدد متقاضیان ثبت اختراع به درخواست آنها میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیراینصورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

5- عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین 3 تا 10 کلمه باشد.

در کشورهای مختلف و خصوصاً کشور ما جستجوی بسیاری از اختراعات در بانکهای اطلاعاتی بنابر کلید واژه های عنوان اختراع انجام می پذیرد فلذا دارای اهمیت بسیاری برای ادارات اختراع و کارشناسان و استفاده کنندگان از اختراع می باشد و بدین ترتیب عنوان اعلامی باید در عین اختصار، گویا و مبین ویژگی های فنی اختراع باشد تا علاوه بر قابلیت جستجوی بهتر سوابق پییشین، موجب می شود سایر افراد از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع درصورت نیاز قراردادهای لازم را برای خرید و اجازه استفاده با مخترع (مالک اختراع) منعقد کنند و نکته دیگر اینکه این کلیدواژه ها نباید توصیفی و رنگ و صبغه تبلیغاتی داشته باشند و از درج عباراتی مثل بهتر، بهترین، عالیترین، زیباترین و فنی ترین خودداری شود.(ترجیحاعنوان اختراع صحیح به زبان انگلیسی نیز درج شود)

6- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدم.

بنابه ماده 9 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت معنوی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

کنوانسیون پاریس بر 3 اصل

 1- رفتار ملی(NATIONAL TREATMENT)

2- اصل استقلال(INDIPENDENT)

 3-اصل حق تقدم(PRIORITY) ، استوار است.

چگونه اختراع ثبت کنیم؟

بنابر قاعده حق تقدم PROIRITY متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشت که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس مراجعه و تقاضای ثبت اختراع بنماید واگر در این اثنا اظهارنامه دیگری توسط اتباع سایر کشورهایاهمان کشور، تسلیم اداره ملی ثبت اختراع آن کشور شود، شخصی که زودتراز سایرین اظهارنامه خود را در اداره ملی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس تسلیم  وفایل نموده بردیگران مقدم است و اگر در این فاصله زمانی یک سال(حتی آخرین روز12ماهه حق تقدم) به آن اداره ملی برای ثبت اختراع مراجعه کند نسبت به سایرین که بعداز تاریخ تسلیم اظهارنام مقدم درکشورمبدااظهارنامه تسلیم نموده اند حق تقدم خواهد داشت (رعایت این بند بیشتر مشمول اختراعاتی است که ازطرف اشخاص متقاضی غیر ایرانی برطبق کنوانسیون پاریس تقاضا می شوداست)

7- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع

بنابرماده 25 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 توسعه با بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی قرار گیرد مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است در این صورت:

شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد.

در بند 4 ماده یک کنوانسیون پاریس عنوان اختراع تکمیلی یا بهبود یافته (IMPROVEMENT OF PATENT) نیز بکار گرفته شده است و در ماده 25 آئین نامه نیز به این امر اشاره شده است و صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است وهمچنین برابر ماده 9آیین نامه اجرایی اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده ودر تسلیم آن نکات زیررعایت گردد:

 

-1 شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛

2-در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه

نخستین، همراه با محل حق تقدم؛

3-اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛

4-مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی

تبصره- در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهارنامه اص لی، متقاضی اظهارنامه

تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن

اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.

 

8- تعداد صفحات توصیف، ادعا، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها،

 برطبق بند 4 ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع مصوب 1386:

 شماره گذاری صفحات باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه نمودار و جدول باشد ابتدای آنها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند.

9- تعیین طبقه اختراع براساس طبقه بندی بین المللی اختراعات،

 یکی از راهکارهای بازیابی و جستجو در سیستم اختراعات، استفاده ازسیستم طبقه بندی و دسته بندی اختراعات باتوجه به حوزه های مختلف تکنولوژیکی است و برای جستجو و بازیابی اختراعات، علاوه بر سیستم جستجو برطبق کلیدواژه (KEYWORD) سیستم دیگری که مبتنی بر موضوع ثبت اختراع(PATENT SUBJECT MATTER) است موجود می باشد و فرآیند جستجوی اختراعات در سیستم طبقه بندی، شکل تکامل یافته سیستم های پیشین است و تضمین و امنیت آن بیشتر از سیستم کلیدواژه است،درابتدا کشورهای اروپایی بین خود پایه و مبنای ایجاد یک سیستم واحد و متحدالشکل طبقه بندی بین المللی اختراعات را پایه ریزی کرده‌اند که مبتنی بر سیستم سلسه مراتبی (Hierarchical) است که براساس بخش،زیربخش، گروه و زیرگروه، حوزه های مختلف تکنولوژی بصورت سلسله مراتبی طبقه بندی می شود و این امر براساس موافقتنامه استراسبورگ که در سال 1971 میلادی به تصویب رسیده و پایه و سنگ بنای سیستم طبقه بندی بین المللی IPC))است انجام می شود و علیرغم اینکه کشورهای زیادی عضو این موافقتنامه نیستند ولیکن در عمل از این سیستم واحد بین المللی برای طبقه بندی اختراعات تبعیت می کنند و برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی WWW.WIPO.INT/WIPOGOLD/EN/بخش  IPCمراجعه کنید.

 

چگونگی ثبت اختراعات نرم افزاری

اگر فرد مدعی باشد که نرم افزار وی دارای شرایط یک اختراع است باید برای بررسی محصولات نرم‌افزاری خود، مراحل زیر را به ترتیب طی كند 

متقاضی كه مدعی است نرم افزار وی اختراع می باشد و كلیه شرایط مندرح در قانون ثبت اختراعات و  آئین نامه‌های اجرایی مربوطه و همچنین شرایط مندرح در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آئین نامه اجرایی آن را داراست می‌بایست ابتدا به پورتال اداره مالكیت صنعتی(iripo.ssaa.ir) مراجعه كرده و اقدامات لازم را انجام دهد..

 

               الف – متقاضی باید توجه داشته باشد كه اخذ تایید فنی برای ثبت نرم افزار با اخذ تایید فنی ثبت اختراع متفاوت می‌باشد. در مورد نخست نرم افزار پس از ثبت تحت حمایت قانون كپی رایت قرار میگیرد و مدت زمان انجام آن كوتاهتر از اخذ تاییدیه ثبت اختراع میباشد.

 

               ب –   متقاضی با مراجعه به سایت اداره مالكیت صنعتی و سپری کردن تشریفات اولیه  بررسی پرونده نرم افزار و صدور نامه استعلام از مرجع شورای انفورماتیک  و رویت آن از طریق خلاصه پرونده  پورتال مالکیت و پی‌گیری نامه استعلام از شورای عالی انفورماتیک و مراجعه به سایت شورا

 

                ج –  CD مداركی را متقاضی باید به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك ارائه كند عبارت است از:

1- تکمیل و چاپ فرم 4 صفحه ای مربوط به ثبت اختراع و امضای آن توسط متقاضی(فرم مربوطه در بخش ثبت اختراع، فرمهای مربوطه،سایت شورا موجود است)WWW.Shci.ir

2- اسکن کلیه مدارکی که بصورت فیزیکی(کاغذی) برای بررسی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال

می شود+ اسکن اظهارنامه ای که از روی سایت چاپ گرفته شده است.     

3- اسکن تاییدیه مراکز یا سازمانهایی که نرم افزار به آنها ارائه شده و مورد تایید آنها بوده است(چنانچه وجود دارد)

4- تهیه رزومه یا CV مربوط به متقاضیان به انضمام معرفی اساتید صاحب نظر در حوزه مربوط به نرم افزار

5- چنانچه نرم افزار جزیی از سخت افزار است، تهیه فایل پاورپوینت برای شرح نرم افزار

6- تهیه6 نسخه واحد از Cd  حاوی نرم افزار مورد ادعا + فایلهای آیتمهای2 الی5 جدول + ادعانامه ، اظهارنامه ،شرح یا توصیف اختراع  + نرم افزارهای لازم برای راه اندازی نرم افزار مورد ادعا

7- نوشتن مشخصات فرد(نام و نام خانوادگی ) و نام نرم افزار روی هرشش Cd

8- ارائه قفل سخت افزاری به تعداد

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع فیلم آموزشی و مقالات آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

مخترع برای اینکه بتواند از اختراع خود در مقابل دیگران حمایت کند و همچنین از سایر مزایای قانونی بهره‌مند شود، باید اختراع خود را به ثبت برساند. مرجع ثبت اختراع در ایران اداره مالکیت صنعتی است و اختراعات از طریق پورتال این سازمان قابل ثبت هستند و نیازی به مراجعه حضوری به این سازمان نیست. بعد از ثبت تقاضای مخترع، متخصصان اداره مالکیت صنعتی تقاضای او را بررسی می‌نمایند و در صورت تطابق آن با شرایط و ضوابط قانونی، به فرد «گواهینامه‌ی ثبت اختراع» اعطا می‌نمایند. در این مقاله سعی می‌کنیم به‌ اختصار مراحل ثبت اختراع را بررسی نماییم؛ اما پیش از هر چیز ضروری است که مشخص کنیم قانون دقیقاً چه مواردی را به‌عنوان «اختراع» به رسمیت شناخته و قابل ثبت می‌داند.چگونه اختراع ثبت کنیم؟

«اختراع» نتیجه‌ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار محصول یا روش (فرایند یا فراورده) خاصی را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌وفن و صنعت حل می‌نماید. منظور از صنعت، معنای گسترده‌ی آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، خدمات و … نیز می‌شود.

یعنی در قلمرو دانش یا آگاهی سابق موجود نباشد. به عبارت بهتر اختراع نباید تکراری باشد و مشابه آن قبلاً ایجاد نشده باشد.

یعنی برای فردِ کارشناسی که دارای مهارت در آن زمینه علمی است، بدیهی و آشکار نباشد. اختراع باید دارای خلاقیت و ابتکاری باشد که افراد و کارشناسان عادی به راحتی قادر به فهم آن نباشند و آن را به‌عنوان مسئله‌ای عادی و بدیهی تلقی نکنند.

یعنی در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. البته لازم نیست حتماً استفاده‌ی عملی از اختراع نشان داده شود. بلکه کافی است نشان داده شود که اختراع مذکور بالقوه قابل استفاده یا ساخت در صنعت است (صنعت هم همان‌طور که در بالا اشاره شد، مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد).

این نکته هم باید موردتوجه قرار بگیرد که كشفيات، نظریه‌های علمی، روش‌های رياضی، آثار هنری، طرح‌ها و قواعد يا روش‌های انجام كار تجاری و ساير فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی را نمی‌توان به‌عنوان اختراع ثبت کرد.

برای ثبت اختراع خود باید به سایت اداره مالکیت صنعتی به آدرس www.iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید. این پورتال به‌طور کلی دو دسته اطلاعات را برای ثبت اختراع ضروری می‌داند؛ نخست، مشخصات فردی مالک و مخترع و دوم، مشخصات فنی اختراع موردنظر. پس از ثبت اظهارنامه، درخواست شما هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این مرحله، باید مشخصات دقیق مالک / مالکان و مخترع/ مخترعان ثبت شوند. مدارک مثبت هویت این افراد مانند کپی شناسنامه، کارت ملی و نیز روزنامه رسمی تأسیس (در مورد اشخاص حقوقی) باید در سایت بارگذاری شود؛ بنابراین نسخه‌ی اسکن شده‌ی این مدارک برای ثبت اختراع لازم است.

در خصوص ثبت مشخصات باید توجه داشت که مالک و مخترع الزاماً یک نفر نیستند؛ یعنی مالک اختراع می‌تواند کسی به غیر از مخترع باشد. به‌عنوان مثال در جایی که مخترع، اختراع را با سفارش کارفرمای خود ابداع کرده است، کارفرما مالک محسوب می‌شود. مالک اختراع می‌تواند یک شخص حقوقی مانند یک شرکت تجاری باشد اما مخترع حتماً باید شخص حقیقی- یک فرد- باشد. اگر به‌عنوان وکیل از طرف شخص دیگری اقدام به ثبت اختراع می‌کنید، دقت داشته باشید که باید مشخصات خود را به‌طور کامل وارد نمایید و مدارک نمایندگی خود را هم ضمیمه‌ی اظهارنامه کنید.

پورتال همچنین از مخترع می‌خواهد که فردی را به‌عنوان «دریافت‌کننده‌ی ابلاغ‌ها» مشخص نماید. این بخش بسیار مهم است چرا که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد مهم بعدی، مانند اخطار رفع نقص و … به نشانی ثبت‌شده (عمدتاً از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل) برای این فرد ارسال می‌شود و با توجه به اینکه برای انجام برخی موارد مثل تکمیل اظهارنامه و یا رفع نقص مهلت‌های کوتاهی وجود دارد، باید در این بخش اطلاعات را با دقت کامل وارد کنید. اگر شخصاً می‌خواهید اختراع خود را ثبت کنید و وکیل ندارید، خود شما شخصاً به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی ابلاغ و پیگیری‌کننده‌ی امور محسوب می‌شوید. اگر هم متقاضی شخص حقوقی باشد، صاحب امضای شخص حقوقی دریافت‌کننده‌ی ابلاغ خواهد بود.

در این بخش باید اطلاعات فنی اختراع را وارد نمایید. نخست لازم است که برای اختراع خود نام یا عنوانی انتخاب کنید. سعی کنید از نام‌های خلاقانه استفاده کنید. سپس باید به‌طور خلاصه اختراع خود را توصیف کنید؛ در واقع باید به‌طور خلاصه ویژگی‌های فنی و تخصصی اختراع خود را توضیح دهید؛ مشکل فنی، بنیان و اساس راه‌ حل خود و در نهایت کاربرد/کاربردهای اصلی اختراع را به‌طور مختصر بیان کنید. اگر برای روشن شدن این موارد لازم است، می‌توانید از فرمول‌های شیمیایی، معادلات ریاضی و یا حتی شکل و نقشه استفاده کنید. در این قسمت بیشتر کارکرد فنی اختراع شما مدنظر است، پس‌ روی مزایا و ارزش اختراع تأکید نکنید.

پس از تکمیل این بخش‌ها نوبت به ارسال ضمایم می‌رسد که مهم‌ترین بخش آن توصیف اختراع است. این بخش به‌تنهایی هم می‌تواند وضعیت قابل ثبت بودن یا نبودن اختراع شما را مشخص کند و هم حدومرز حق‌وحقوق شما بر روی اختراع را روشن می‌کند؛ پس در تنظیم آن عجله نکنید و همه‌ی موارد لازم- مانند تصاویر و نقشه‌ها را- با دقت کامل آماده کنید. دقت داشته باشید که حق اختراع یک قرارداد دوجانبه است که از طرف دولت با مخترع بسته می‌شود و دولت برای مخترع در قبال افشای جزئیات اختراع و کمکی که به توسعه‌ی صنعتی و تکنولوژی کشور می‌نماید، یک حق انحصاری ۲۰ ساله قائل می‌شود. پس برای تحقق این قرارداد، متقاضی باید با ذکر جزئیات، اختراع خود را توصیف و افشا نماید تا هر شخصی که در همان رشته‌ی فنی مهارت دارد، بتواند آن را بازسازی کند و اختراع را طبق توصیف و نقشه‌ی آن، بدون هیچ تلاش اختراعی یا نوآورانه اجرا کند. در غیر این صورت اختراع ممکن است ثبت نشود یا اگر در دادگاه دعوی مطرح شود ممکن است باطل شود؛ بنابراین توصیف اختراع باید به صورت صریح و گویا، اختراع را افشا کند، به‌گونه‌ای که اشخاص دارای مهارت عادی در آن فن بتوانند ادعاهای اختراع را درک نمایند و بدون تجربه و تخصص زیاد آن را پیاده کنند.

شما باید در توصیف اختراع خود به موارد زیر توجه داشته باشید:

بعد از توصیف اختراع نوبت به ثبت ادعا/ادعاهای اختراع می‌رسد. ادعانامه حدود حمایت یک اختراع را تعیین می‌کند. ادعاها برای یک اختراع ثبت‌شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در ادعای اختراع، متقاضی قلمرو و محدوده‌ی حق انحصاری اختراع خود را با بیان ادعاها تعیین می‌کند؛ ادعاها قلب یک اختراع محسوب می‌شوند چون با تعیین قلمرو اختراع خود، میزان حمایت حقوقی از اختراع خود را مشخص می‌کنید. ادعای اختراع باید صریح و موجز باشد و مشروط به تحقق شرایط خاص نباشد. درصورت عدم صراحت و شفافیت، امکان سوءِاستفاده و نقض حق در آینده برای مالک اختراع محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود که برای روشن کردن ادعا/ادعاهای خود حتماً با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید.

بعد از ثبت اظهارنامه، تقاضای ثبت اختراع شما مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از هر چیز تقاضای شما و مدارکی که ارسال کرده‌اید (مانند توصیف، ادعا، نقشه‌ها و…) بررسی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که همه‌ی این موارد مطابق قوانین و ضوابط مربوطه تکمیل شده‌اند. اگر در هر یک از قسمت‌های اظهارنامه نقص یا ایرادی مشاهده شود، کارشناس مربوطه برای شما اخطار رفع نقص صادر می کند (که معمولاً به شما ایمیل می‌شود و هم‌چنین در پورتال از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل‌رؤیت است). شما۳۰ روز وقت دارید که تقاضانامه خود را اصلاح کنید. در غیر این صورت اظهارنامه شما باطل می‌شود.

درصورتی‌که اظهارنامه و ضمایم آن کامل و مطابق قانون و آیین‌نامه تنظیم‌شده باشد (و یا در موعد مقرر تکمیل شده باشد)؛ کارشناس با توجه به ادعاها و توصیف و خلاصه اختراع شما، در سیستم جست‌وجو می‌کند و درصورتی‌که اختراعاتی مشابه اختراع شما در سیستمِ (بانک اطلاعات داده) اداره‌ی مالکیت صنعتی پیدا کرد، طی ابلاغیه‌ای این امر را به شما اطلاع می‌دهد. در این مرحله شما باید به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کنید و در صورت امکان با شواهد و استدلال کارشناس این اداره را قانع کنید که اختراع شما جدید بوده است و نسبت به اختراعات قبلی دارای گام ابتکاری است. اگر موفق به انجام این کار شوید، کارشناس از یک مرجع تخصصی ذی صلاح استعلام می‌کند تا اختراع شما را مورد تایید قرار دهد. منظور از مرجع ذی‌صلاح، نهادی است که در خصوص زمینه اختراع مورد نظر تخصص دارد و در مورد شرایط سه‌گانه اختراع شما، به صورت کارشناسی اظهار نظر می‌کند. به عنوان مثال بنیاد ملی نخبگان می‌تواند یکی از این مراجع باشد. در بعضی مواقع ممکن است ضرورت داشته باشد که شما شخصا به یک نهاد ذی‌صلاح مراجعه و در خصوص اختراع خود از آن استعلام کنید. در برخی موارد هم خود اداره مالکیت صنعتی این کار را انجام می‌دهد و در صورت تایید نتیجه آن را در پورتال شما به نمایش می‌گذارد. بعد از تایید شرایط ماهوی اختراع، شما باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلامیه نسبت به پرداخت هزینه کنید.

پس از انجام این مراحل، شما «گواهینامه حق اختراع» دریافت می کنید که سند مالکیت شما بر اختراع است.

تهیه شده در: chetor.com

(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')

مانند یک حقوق‌دان قراردادی حرفه‌ای تنظیم کنید

45000تومان

31900تومان

now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/js/chetor/article.v1.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);

now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/template/bnrs/yn_bnr.min.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);

چگونه اختراع ثبت کنیم؟

سلام مطالب شما بسیار عالی وشمرده بود ممنونم از زحمات شما
کاش میشد ۲۰ ستاره به شما داد

سلام دوستان ظاهرا پارک علم و فناوری استان سمنان در ارزیابی اختراع مشکل داره تجربه خودمو می نویسم . اختراعی را در سال ۹۶ به این مرکز ارسال کردم . بعد از ۳ ماه پاسخ استعلام اختراع اومد که نوشته بودن ۳ تا داور نظر دادن و نظرشون این بوده که اختراع به لحاط تکنیک و عملکرد نو نیست و سابقه اجرا دارد و از این رو نوآوری گام ابتکاری نداشته و نمی تواند به عنوان اختراع ثبت شود .و هیچ مستندی هم ضمیمه نکرده بودند بعد از کلی گشتن در پتنت افیس ها یک نمونه مشابه در نسخه قبلی اختراع رو پیدا کردم که دارای ایراد بود و در سال ۲۰۱۱ در کشور امریکا ثبت شده بود با این تفاوت که اختراع من قابلیت های بیشتری داشت ( یعنی دارای نوآوری بود ) وقتی به تاریخچه اختراع امریکایی مراجعه کردم دیدم اختراعی شبیه اختراع من قبل از اون و بعد از اون به ثبت نرسیده ! یعنی اینکه اختراع من نوآورری داره اعتراض به ابلاغیه رد رو وارد کردم بعد اینکه اعتراض ثبت شد نامه استعلام مجدد به پارک علم و فناوری استان سمنان صادر شد قرار شد تا داوری مجدد انجام بشه . بعد از دو ماه جواب جدید اومد که نوشته بودن : دستگاهی ساخته نشده و طرح قابل بررسی نیست و طرح عنوان شده صرفا کپی برداری از مقالات خارجی بوده و مباحث به کلیات تئوری ختم شده و در نتیجه در حد ایده است و قابل بررسی نیست !!! من ضمن اینکه جمله داور را رد می کنم و این جمله رو قبول ندارم یاداور می شوم که این دو جمله که حدود ۶ ماه طول کشید تا به اداره ثبت ارسال بشه در واقع از نظر تئوری با قانون ثبت اختراعات هماهنگ نیست . چون اینا قبلش گفته بودن که طرح از نظر تکنیک و عملکرد سابقه پیشین داره و نوآوری نداره ، هنوز تکلیف ان پاسخ رو روشن نکردند اون وقت چگونه می خواهند دستگاهی که به قول اینا قبلا ثبت شده مجدد مورد بررسی و ثبت قرار دهند ؟ این زمانی برای متقاضی قابل اجرا است که به صراحت اعلام می کردند که ما در ارزیابی اول دچار اشتباه شده ایم ، در غیر این صورت چه تضمینی وجود خواهد داشت تا طرح و دستگاه مجدد با این بهانه رد نشود ؟ در نتیجه پاسخ اول پاسخ دوم رو نقض میکنه و پاسخ دوم پاسخ اول رو نقض می کنه و صرفا با کلمات بازی کرده اند . دوستان لطفا به متن های جواب استعلام دقت کنند و مطابق آیین نامه عمل کنند تا سرشان کلاه نرود

۱۰ عبارتی که بهتر است هرگز در گوگل جستجو نکنید

از بین بردن سوسک با ۵ روش ساده و بسیار مؤثر


علائم تب مالت، علل، تشخیص و درمان آن

پایین بودن پلاکت خون؛ نشانه‌ها، علل و درمان آن

بهترین کشور برای مهاجرت در سال ۲۰۱۸ کدام است؟

آخرین مطالب

قرص ترامادول چیست؛ عوارض ترامادول و راه‌های ترک آن

کتاب تابوت های دست ساز؛ رمانی جذاب، جنایی و دلهره‌آور

طرز تهیه‌ چای زنجبیل با ۶ روش سریع و آسان

بهترین دانشگاه های جهان که تحصیل در آن‌ها آرزوی هرکسی است

بیماری اسکلرودرمی؛ علت، علائم و ۶ راه درمان اسکلرودرمی

ترین های جهان

بهترین کشور برای مهاجرت در سال ۲۰۱۸ کدام است؟


ارزان ترین کشورهای جهان برای مهاجرت

کوچکترین کشورهای جهان که احتمالا هرگز نام آن‌ها را نشنیده‌اید


ثروتمندترین زنان جهان در سال ۲۰۱۸


پرفروش ترین خودروهای جهان در سال ۲۰۱۷

۱۰ عبارتی که بهتر است هرگز در گوگل جستجو نکنید

۶۸ راه اثبات شده برایافزایـش قــدرت مــغـزاطلاعیهبه اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند، باتوجه به درخواست های متعدد علاقه مندان ، مخترعین و صاحبان فناوری جهت فراهم نمودن شرایط و فضای حضور در رویداد، مسئله فوق الذکر توسط مسئولین امر بررسی و با هدف فراهم نمودن حضور همه علاقه مندان از جمله صاحبان فناوری، ایده پردازان، پژوهشگران، خبرگان و صنعت گران برنامه رویداد به زمان دیگری در سال جاری منتقل می گردد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی محفوظ می باشد.

در صورتی که هر گونه سوالی در مورد خدمات وبسایت , نحوه سفارش  و هزینه ها دارید با شماره تلفن های 07136286120 ،09178187263    ، 07136263545 یا همراه 09368238329 تماس بگیرید.

(ساعات پاسخگویی تلفنی شرکت از 8:30صبح الی 3 و بعد از ظهرها از ساعت 4:30 الی 8:30 میباشد)همچنین در ساعات و روز های تعطیل شرکت, از طریق پانل کاربری خود در سایت یا ایمیل [email protected] با ما در تماس باشید.

———————-

1)     پیش از هرچیز به این نکته دقت فرمایید که اختراع، به راه حلی نوآورانه و جدید گفته می شود که مشکلی را برطرف سازد یا فرآیندی را بهبود بخشد که اصطلاحا Innovation نامیده می شود  و در کنار آن ابتکار یا Enovation به معنی بهبود چیزی است که وجود دارد و با خلاقیت تغییز یافته است و اختراع محسوب نمی گردد.

2)     برای ثبت اختراع باید به اداره  كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه نمایید. متاسفانه امکان ثبت اختراع در سایر شهر ها وجود ندارد و درصورتی که ساکن شهری جز تهران هستید، جهت ثبت اختراع خود باید به شعبه تهران این اداره مراجعه نمایید.چگونه اختراع ثبت کنیم؟

3)     مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع عبارتند از:

• اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است كه جزء اوراق بهادار می‌باشد و متقاضی می‌بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تكمیل و امضاء آن اقدام نماید .

• توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه: اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های اختراع ادعایی به طور واضح بیان گردد. در تهیه شرح اختراع از كاغذA4 استفاده شود.

• نقشه‌های اختراع در 3 نسخه: نقشه كامل اختراع باید با مركب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وكیل او امضاء نمایند. نقشه‌های اختراع باید روی كاغذ 34 سانتیمتـر طـول و 22 سانتیمتـر عـرض رسـم گردند و فقط از یك طرف كاغذ استفاده شود.

• ادعا در 3 نسخه: اینكه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشكلی را حـل مـی‌كنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی كـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.

• فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

• قبض رسید بانكی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

4)     پس از تسلیم مدارک، درصورت عدم نقص، موضوع اختراع جهت تکراری بودن بررسی گردیده و درصورت عدم وجود اختراع مشابه و تایید و ارزیابی علمی از مخترع و یا مخترعین جهت مصاحبه دعوت به عمل می آید. در مصاحبه پرسش هایی پیرامون مستندات فنی اختراع پرسیده می شود تا از صحت اختراع توسط فرد اطمینان حاصل گردد.

5)     دستور چاپ آگهی اعلام اختراع توسط روزنامه رسمی صادر گردیده و پس از چاپ، اختراع به نام شخص ثبت شده تلقی می گردد.

 

سوالات متداول:

-ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن كجاست؟

منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع جستجو و بررسی علمی سند اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره‌ها و بانكهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق مراكز علمی، تحقیقاتی كشور صورت می‌گیرد.

-آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع اجباری است؟

خیر، اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع هم می‌تواند از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی صورت گیرد.

-آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع هزینه‌ای دربر دارد؟

در حال حاضر خیر.

– آیا برای ارزیابی و تأیید اختراع شرایط خاصی وجود دارد؟

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیر ضروری است:

1- ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی (اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی) و ارائه ورقه ثبت

2- ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارك كامل و مستند اختراع ثبت شده

3- ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت (بدین معنی كه در صورت رد اعتبار علمی ا:.7;تراع متقاضی تنها یكبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی كننده اولیه، امكانپذیر است).

-برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به كجا باید مراجعه كرد؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع لازم است كه به “اداره كل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری” واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر اداره كل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه كرد.

تهران بزرگ: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران (واحدهای IP)

مرجع منطقه‌ای مركزی كشور، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان (واحد IP)

مرجع منطقه‌‌ای جنوب كشور، شیراز، دانشگاه شیراز (واحد IP)

مرجع منطقه‌ای شرق كشور، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد (واحدIP )

مرجع منطقه‌ای شمال‌غربی كشور، تبریز، دانشگاه تبریز (واحد IP)

-چه نوع اختراعاتي از حيطه حمايت از اختراع خارج خواهند بود؟

موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج‌اند: 1) كشفيات، نظريه‌هاي علمي و روشها رياضي 2) طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجارت و آنچه براي فعاليتهاي صرفاً فكري يا بازي كردن مي‌باشند. 3) روش معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق درمان يا جراحي و همچنين روشهاي تشخيص بيماريها كه روي بدن انسان يا حيوان انجام مي‌‌گيرند.

علی

زمان ارسال: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۲۰:۰۰

سلام چگونه میتوانم داروی گیاهی خود را به ثبت برسانم که برای کمک به تمامی مردم موثر است لطفا تماس بگیرید 09371778650

مهرزاد

چگونه اختراع ثبت کنیم؟

زمان ارسال: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ۰۹:۳۳

من یک ورزش اختراع کردم ایا میشه داخل سایت های جهانی ثبت کنم

علی

زمان ارسال: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۷:۰۹

اگر وسیله ای سال ها قبل در یکی از کشورها اختراع شده باشد و ما برای اولین بار این وسیله رو در ایران ساخته باشیم و از نظر اقتصادی این وسیله نسبت به نمونه وارداتی بسیار مقرون به صرفه باشد. آیا می توانیم ساخت این وسیله را به عنوان اختراع در ایران به ثبت برسانیم؟ اگر نشود باید چه کار کنیم؟

علیرضا

زمان ارسال: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۲۱:۲۶

معذرت میخواهم من به تازگی داروی گیاهی کشف کردم که در هیچ جای اینترنت نوشته نشده من برای این کار باید به کجا بروم ایا اصلا می توان ثبتش کرد و به عنوان مخترع معرفی شوم

علیرضا

زمان ارسال: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۲۱:۲۵

معذرت میخواهم من به تازگی داروی گیاهی کشف کردم که در هیچ جای اینترنت نوشته نشده من برای این کار باید به کجا بروم ایا اصلا می توان ثبتش کرد و به عنوان مخترع معرفی شوم

احمد حدادي

زمان ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۱۳:۳۴

بإسلام من دوسوال داشتم يك اينكه ايا براي توضيحات اوليه اختراع حضور شخص درمكانهاي ذكرشده الزاميست ودوم اينكه چگونه بايد بفهمم كه اين ايده ام نو و اولين است وتا كنون اختراع نشده ممنون

ریتون

زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۱۱:۱۶

ببخشید اگه ما چیزی رو برای اولین بار در ایران ساخته باشیم اما خارج از کشور قبلا ساخته شده باشه نمیشه ثبتش کرد؟

ریتون

زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۱۱:۱۶

ببخشید اگه ما چیزی رو برای اولین بار در ایران ساخته باشیم اما خارج از کشور قبلا ساخته شده باشه نمیشه ثبتش کرد؟

صلحی

زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ ۱۷:۲۳

باسلام
احترامأ،اگرکسی اختراع جهانی،که موردنیاز 8میلیارد نفر انسان درجهان،میباشد.وبصورت مستمر روزی حداقل 5 باراستفاده میشود،اختراع کرده باشد وبه تائید نیز رسیده وگواهی آن نیز درافت شده.قیمت گذاری آن چگونه انجام میشود برای فروش یاواگذاری.توضیح اینکه هم اکنون همه آحادبشر ازنوع معیوب وسرطان زای آن استفاده میشود.ولی با اختراع جدید همه معایب،وخطرات،وبیماریهای صعب العلاج آن رفع شده ،ویک اختراع شگفت انگیز میباشد،وحتی بنظر اختراع سال میرسد.واینکه بنده ایران هستم چگونه یک تولیدکننده،وسرمایه گذاربرند معروف ،ومعتبرخارجی تماس داشته باشم واختراعم را معرفی وعرضه کنم .باسپاس ازاینکه راهنمایی خواهید فرمود09121206736

صلحی

زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ ۱۷:۰۷

باسلام
احترامأ،اگرکسی اختراع جهانی،که موردنیاز 8میلیارد نفر انسان درجهان،میباشد.وبصورت مستمر روزی حداقل 5 باراستفاده میشود،اختراع کرده باشد وبه تائید نیز رسیده باشد.قیمت گذاری آن چگونه انجام میشود برای فروش یاواگذاری.توضیح اینکه هم اکنون همه آحادبشر ازنوع معیوب وسرطان زای آن استفاده میکنند.ولی با اختراع جدید همه معایب،وخطرات،وبیماریهای صعب العلاج آن رفع شده و….باسپاس ازاینکه راهنمایی خواهید فرمود09121206736

مدیر سایت

زمان ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۰۶:۴۳

جناب آقای افشین: در صورتی که ایده تازه ای دارید می توانید آن را به عنوان یک مالکیت فکری (Patent) ثبت نمایید. مطالب بسیار زیادی در اینترنت موجود هست که می تواند شما را راهنمایی نماید. برای این منظور “ثبت مالکیت فکری” را جستجو نمایید

افشین

زمان ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ ۱۳:۲۹

با سلام و تشکر بابت اطلاعات فوق. با توجه به توضیحات قسمت آخر در صورتیکه نوآوری در زمینه بازی و سرگرمی داشته باشم کجا باید آن را به ثبت برسانم؟

مدیر سایت

زمان ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ ۰۸:۰۸

پاسخ دادن به این موضوع کار مشکلی است اما بطور خلاصه ابتدا باید یک طرح توجیهی برای اختراع خود تهیه نمایید. همچنین یک نمونه اولیه نیز تهیه بفرمایید. سپس می توانید طرح خود را به بنیاد ملی نخبگان، جشنواره خوارزمی و بعضا شرکت های دانش بنیان جهت پشتیبانی و تجاری سازی ارائه دهید.

كيميا

زمان ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۷

خيلي ممنونم چگونه ميتوانم ايده خود رابسازم وبه فروش برسانم


نام:*


پست الکترونیک:


وب سایت:


دیدگاه شما:*سامانه پشتیبانی Research Editor

ساعات پاسخگویی تلفنی شرکت: 

8:30صبح الی 3 و بعد از ظهرها از ساعت 4:30 الی 8:30

پشتیبانی آنلاین از طریق ثبت نام در سامانه بصورت تمام وقت

آماده دریافت کلیه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 

 

اطلاعات تماس با ما

  نشانیشعبه 1:شیراز ، خیابان عفیف آباد ، ساختمان 101

شعبه 2: شیراز، خیابان زند، نبش خیام، ساختمان منتخب، طبقه دوم

تلفن تماس:   09178187263    –    09368238329      –    07136263545 – 07136286120

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
//<!–
document.getElementById('cloak51013').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy51013 = 'miladparscompany' + '@';
addy51013 = addy51013 + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak51013').innerHTML += '‘ + addy51013+’‘;
//–>

اکانت تلگرام و  واتس آپ :09368238329 

 http://telegram.me/research_editor

  

اولین اختراعی که ثبت کردم سال ۸۵ بود. یک صفحه کلید هوشمند برای گوشی های موبایل از نوع غیر تاشو. از آن موقع بود که نام یک مخترع را با خود یدک می کشیدم. نامی سنگین که بعدها با ثبت چهار اختراع دیگر سنگینی اش بیشتر شد. یادم هست که در ثبت اولین اختراع نمی دانستم چه باید بکنم و به همین جهت امروز این پست را غنیمت شمرده و سعی کردم تا کاربران عزیز متلب سایت را با چگونگی ثبت اختراع آشنا کنم.چگونه اختراع ثبت کنیم؟

ثبت اختراع در ایران در اداره مالکیت صنعتی که آدرس فعلی آن در خیابان قائم مقام فراهانی است، صورت می گیرد. نکته اولی که باید در نظر داشته باشد، این است که در ایران ثبت ایده نداریم. یعنی اگر در ذهنتان و یا در روی کاغذ طرحی را کشیده اید، نمی توانید آن را ثبت کنید. اختراع باید حتماً یک محصول فیزیکی قابل مشاهده باشد. البته ما اختراعات نرم افزاری نیز داریم. بنابراین اگر فرمولی جدید را بدست آورده اید، آن را در یک کاربرد به کار گرفته و محصول حاصل را ثبت کنید. اختراع شما می تواند هر محصول نویی باشد. مثل اختراع زیر!

در ادامه شرایط لازم برای اختراع برگفته از قانون ثبت اختراعات کشور بیان می شود. در انتها نیز چند سوال و جواب مهم در مورد ثبت اختراع بیان می شود. متلب سایت امیدوار است این اطلاعات راهگشایی برای مخترعین عزیز باشد.ادامه مطلب، را ببینید.

 

مواردی مهم برگرفته از قانون ثبت اختراعات:

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن برطرف می کنند.اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آن چه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشت و برای دارنده مهارت عادی در فن معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. (منظور از صنعت معنای گسترده آن است که شامل مواردی مانند صنایع دستی، کشاورزی، ماهی گیری و … می شود)طبق ماده ۳ این قانون گواهی نامه اختراع، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

الف- کشفیات، نظریه های علمی و روش های ریاضی و آثار هنری ب- طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و دیگر فعالیت های ذهنی و اجتماعی ج- روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان د- منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن و نیز فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ه – آن چه در گذشته در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهار نامه ثبت اختراع، افشا شده باشد. در صورتی که افشای اختراع در مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا انجام شود، مانع ثبت نخواهد بود. د – اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

چگونگی ذکر نام مخترع در گواهی نامه اختراع و چگونگی تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:

الف- حقوق اختراع ثبت شده به مخترع تعلق دارد. ب- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع به طور مشترک به آن ها تعلق می گیرد. ج- هر گاه ۲ یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی انجام دهند، شخصی که اظهار نامه اختراع خود را زودتر تسلیم کند و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام که بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهار نامه خود را به صورت معتبر ارائه کرده اند، مشروط بر این که اظهار نامه یاد شده مسترد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت. د- حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود. ه- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد. نام مخترع در گواهی نامه اختراع قید می شود، مگر این که به طور کتبی از اداره مالکیت صنعتی در خواست کند که نامش ذکر نشود. هر گونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید شود، اثر قانونی ندارد.

اظهار نامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود، تعیین کند و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضا باشد و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع در صورت لزوم نقشه های مربوطه را در بر داشته باشد. هزینه های ثبت اظهار نامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود.در تنظیم و تسلیم اظهار نامه باید موارد زیر رعایت شود:

الف- نام و دیگر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، در صورت وجود و عنوان اختراع و در اظهار نامه درج شود. ب- در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهار نامه تحویل شود.

 

چند سوال و جواب:

۱- برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، مراجعه شود.

۲- آیا به جز تهران ثبت اختراع در جای دیگری صورت می گیرد؟ خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می گیرد.

۳- چه نوع اختراعاتی قابل ثبت اند؟ اختراعاتی قابل ثبت اند که جدید بوده و حاوی گامی ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشند.

۴- چه نوع اختراعاتی از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود؟ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج اند: ۱) کشفیات، نظریه های علمی و روشها ی ریاضی ۲) طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجارت و آنچه برای فعالیتهای صرفا فکری یا بازی کردن می باشند. ۳) روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای تشخیص بیماریها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می گیرند.

۵- برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است؟ برای ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد:

اظهارنامه ثبت اختراع در ۳ نسخه: قبلاً اظهارنامه ثبت اختراع فرم مخصوصی بود که جزء اوراق بهادار به حساب می آمد و متقاضی می بایست از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام می نمود. اخیراً اداره مالیت صنعتی نسخه جدید ان را به صورت یک فایل الکترونیکی در وبسایت خود قرار داده است.

توصیف مشروح اختراع در ۳ نسخه: اختراع مورد ادعای مخترع باید به طور کامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی به طور واضح بیان گردد. در تهیه شرح اختراع از کاغذای ۴A استفاده شود.

نقشه های اختراع در ۳ نسخه: نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند. نقشه های اختراع باید روی کاغذ ۳۴ سانتی متر طول و ۲۲ سانتی متر عرض رسم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.

ادعا در ۳ نسخه: اینکه اختراع با ارائه راه حل عملی چه مشکلی را حل می کند و چه مزایایی دارد و اطلاعاتی که میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.

فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

۶- آیا برای ثبت اختراع حتما باید خود مخترع اقدام نماید؟ خیر، تقاضای ثبت اختراع می تواند توسط وکیل متقاضی انجام شود. در این صورت تقاضانامه باید همراه اصل وکالتنامه با رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه اظهارنامه شود.

۷- سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است؟ سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع (با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر/ بند ۴ پرسش و پاسخ) به ثبت می رسد.

۸- اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟ در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی به ۲۰ سال خواهد بود که باید صراحتا در ورقه ثبت اختراع قید شود.

۹- در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می گیرد؟ در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می شود.

در صورت رد اختراع، کتبا (برگ اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می تواند، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود، دیگر ادعا در مراجع ذیصلاح قضایی مسموع نخواهد بود.

۱۰- ارزیابی و تایید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست؟ منظور از ارزیابی و تایید علمی اختراع جستجو و بررسی علمی سند اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره ها و بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق مراکز علمی، تحقیقاتی کشور صورت می گیرد.

۱۱- آدرس وبسایت رسمی سازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی چیست؟ آدرس وبسایت رسمی سازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی در زیر آمده است. شما می توانید آخرین تغییرات در قانون ثبت اختراع و فرمهای مورد نیاز را از این وبسیات دانلود کنید.

http://www.sabt.gov.ir

مطلب جالبی بود.
یه سوال دارم که اگه اطلاعی از جوابش دارید.اینجا بزارید یا به ایمیلم بفرستید لطفا
اینطور که فهمیدم برای ثبت اختراع باید اختراع را ساخت وثبت کرد ویا نمونش را ساخت ودر کل مثله اینکه باید یه چیزی بسازی تا ثبتش کنن
ودیدم نوشتید که ثبت ایده هم در ایران نداریم
حالا بماند که در ایران رو کردن اختراع (اگه چیزه به درد بخوری باشه) اشتباهه وبه راحتی آب خوردن ممکنه خاصل اندیشتو بدزدن (برام پیش اومده)

سوالم اینه که ممکنه کسی یه راه حلی برا بعضی مشکلات پیدا کنه واز لحاظ تئوری منطقی باشه ولی ساختش از عهده فرد خارج باشه وهزینه بالائی بخواد اون موقع تکلیف چیه؟

مثال میزنم:

چگونه اختراع ثبت کنیم؟

شما بیای وراه جلوگیری از خسارات سونامی امواج دریا را پیدا کنی ویا راه جلوگیری از سقوط هواپیماهای مسافربری آسیب دیده ویا …..

شخص نمیتونه این وسایل ایمنی را بسازه وحتی خیلی ها بودجه وامکاناتشو برای ساخت مدل آزمایشگاهیش ندارن.

بالاخره ما تو جهان چهارم زندگی میکنیم وامکانات وپول جامعه دست معدودیه وبقیه سرشون بیکلاهه وهزینه ساخت نمونه های آزمایشگاهی هم سرسام آور.

خواستم ببینم شما چه نظری دراینباره دارید.
ممنون

به نظر می رسد در چنین شرایطی، چنین فردی باید به یک تیم و گروه تحقیقاتی ملحق شود و ایده را باهم جلو ببرند. یکی از اشتباهات رایج در ایران در زمینه اختراع هم همین است که مخترعین تا زمانی خود را مخترع می دانند که تنها و فردی و به صورت شوالیه ای کار کنند. برای همین برد اختراعات به ابزار های کوچک و روزمره محدود می شود و ما اثری از کار گروهی در این زمینه نمی بینیم. الان دوران اختراع و کشف در زیر زمینه خانه گذشته است و افراد با ایده های بزرگ دور هم جمع می شوند و توانایی های خود را کنار هم می گذارند و محصول و خدمات را خلق می کنند.

البته این هم نظر جالبیه ومنطقی که ایده و اختراع را به صورت گروهی اجرا کنیم
ولی : سوال اینجاست که چطور میشه در یک کشور عقب مانده مثل ایران ایده پردازان ومخترعین را وارد مقوله کار گروهی کرد؟
اینجا که کشوری صنعتی وقانون مند نیست که برای هر کاری روشی درست وکلاسیک وقانون مند وجود داشته باشه
کدام مرجع ومقام ومسئولی در ایران هست که مسئولیت ساماندهی ایده پردازان را به عهده داشته باشه؟
یادم میاد وقتی به واسطه تعویض خطوط مسی تلفن با فیبر نوری در منطقه ما : بیش از دوسال از دسترسی به اینترنت محروم بودیم : با مراجعه به مخابرات منطقه که قانونا باید متولی دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت باشه : با جمله : من کاره ای نیستم” مواجه شدیم :پس توقع قانونمند شدن نظام عرضه وتقاضای فکر وایده در کشورجهان چهارمی ایران بیشتر به جوک نزدیکه تا به واقعیت
حالا فرض را بر این میگیریم که طبق معمول : وظیفه دولتمردان ایران را خود مردم انجام بدند وبا تشکلی خصوصی :ایده پردازان ومخترعین را گرد هم بیارند ونخبه های جامعه بتونند با همفکری هم طرح ها واختراعات بزرگی را خلق کنند : خوب این نیمی از راهه ونیمه دیگه این راه سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه هستند که باید نخبه ها را ساپورت کنند و فکرها را به عمل تبدیل کنند: این نیمه از راه هم مصیبتیه در کشور عقب مانده ما
مسئولین ” اگه سنگ نندازند باید ازشون ممنون بود : ساپورت ایده پرداز پیشکششون
یه بار در سایت رسمی صندوق حمایت از ایده پردازان :ایده ای به نام سنسور حرارتی ایمنی برای بخاری های گازسوز را ثبت کردم وبعد از ثبت ایده وبعد از چند روز هر بار که به سایتشون مراجعه میکردم ومیخواستم با لاگین شدن به اکانتم : وضعیت طرحم را پیگیری کنم میدیدم که دسترسی به اکانتم را غیرممکن کردن وبعد از چندین ماه متوجه شدم که طرح من در چند کارخانه ساخت لوازم گازسوز اجرا شده وبعد از اینکه اکانتم را باز کردم دیدم که ایده من را هم حذف کردن !!
به عبارت ساده تر من با دست خودم گوشت را داده بودم دست گربه دزده !!
یک بار هم که تصمیم گرفتم طرحی در مورد بهینه سازی ۴ قلم از لوازم خانگی را به بخش خصوصی (گروه صنعتی انتخاب) عرضه کنم با جمله قصاری !!! از طرف مدیر دپارتمان تحقیقات وتکنولوژی گروه صنعتی انتخاب !! مواجه شدم که فرمودند :باید به ما اطمینان کنید وبدون بستن هیچ قراردادی نقشه فنی وتوضیحات فنی مربوط به بهینه سازی این لوازم را به ما بدید ومطمئن باشد که ما طرحتون را ثبت میکنیم وحقوق طراحی شما هم محفوظه !!!!! جالبه که همین مدیر محترم : فرمودند که روزانه صدها طرح وایده واختراع به دست گروه صنعتی انتخاب میرسه !!! ولی توضیح ندادند که اگه صدها اختراع وایده را در هر روز به دست میارند چرا هنوز گروه صنعتی !!! انتخاب ” مونتاژ کننده اجناس بنجل چینی وکره ای هست وچرا هنوز این مونتاژ کننده بزرگ !!! ایران را به ژاپن اسلامی تبدیل نکرده !!!
این دو موضوع را نوشتم که عرض کنم : اگه مخترعین وایده پردازان ودلال های ایده واختراع در ایران میخواند راهی برای تبدیل ایده به ثروت وتبدیل فکر به ابزار خدمت به بشر در ایران پیدا کنند : راهش اینه که راه وروشی برای عرضه فکر وایده ایرانی به سرمایه گزار خارجی پیدا کنند ودر قبر متروکه :ساپورت مخترع وایده پرداز در کشور عقب مانده وجهان چهارمی ایران “مرده ای ” نیست تا بشه براش نوحه خوند !!
حدس میزنم به عنوان مثال : اگه راهی بود که میتونستم به جای عرضه ۴ طرح بهینه سازی لوازم خانگی به گروه مونتاژی انتخاب (همین گروه به اصطلاح صنعتی!! انتخاب ) :میشد طرح ها را به کمپانی لوازم خانگی بوش ویا هر کمپانی خارجی برسونم “ضمن حفظ حقوق پتنت من “چند فقره لوازم خانگی کم مصرف ومفید هم تولید انبوه میشد وعلاوه بر منفعت مالی زیاد برای من واحتمالا دلالی که ایده من را به کمپانی خارجی معرفی کرده :برای بشریت ومخیط زیست هم مفید واقع میشد
ولی زمان ومکان نامناسبی که یک ایده پرداز ایرانی در اون بسر میبره باعث شده تا طرح ها واختراعات بکری در مغز ودفتر یادداشت وفایل ها کامپیوتری ایرانی ها “خاک ” بخوره.
امیدوارم روزی برسه که یک شرکت ایرانی ویا خارجی : با راه اندازی نمایندگی وسایت اینترنتی در ایران :پلی باشه برای اتصال فکر ایرانی وسرمایه خارجی وایده پرداز ومخترع ایرانی که در این کشور جهان چهارمی وعقب مانده “فکرش ” در حال هرز رفتنه بتونه ضمن حفظ حقوق ایده پردازیش به بشریت هم خدمت کنه
مطمئنم “خداوند ” آیه ای نفرستاده که حتما خلاقیت وفکر یک طراح ایرانی به صرف اینکه در کشوری جهان چهارمی وعقب مانده زندگی میکنه “باید هرز بره وکوته فکرانی که حرف از عرق ملی وخدمت به کشوری که بهائی برای مخترع وطراح قائل نیست ” میزنند هم در جهل ونادانی بسر میبرند.

سلام امیر

من مهمان این سایت هستم ، خیلی صحبت های جالبی کردی فکر میکنم کامل ترین صحبت در رابطه با اختراع و نو آوری در ایران و مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره را فرمودید ، بسیار عالی بود.
در پایان مرسی از تهیه کننده سایت و مطرح کردن موضوعات بسیار مهمی مثل اختراع
موفق و پیروز باشید

سلام
سوال من اینه
آیا اگه گروهی کار کنیم و به نتایجی برسیم که بشه ثبت اختراعش کرد، میشه به اسم تک تک افراد گروه ثبت بشه؟
ممنون

با سلام
ضمن عرض تشکر میخواستم راهنمایی بفرمایید که آیا موارد خوراکی و غذایی جدید قابل ثبت هستند یا خیر؟ و برای ثبت با چه سازمان یا نهادی می بایست مراجعه شود؟؟؟

امیر دمت گرم خداییش حرف دلمو زدی خود من هم چندین ایده ی عالی دارم که مطمئنم اگه یک حامی براش پیدا بشه بازار جهانی داره.ولی…………………

سلام معمولا چقدر معافیت سربازی برای مخترعین لحاظ میشود.میدونم از۲تا۲۴ماه هست.میخوام معمولشو بدونم

بسیاری از افرادی که مخترع هستند، اختراعات و ابداعاتی دارند که می توانند از آن به صورت تجاری استفاده کنند. یکی از راه های ثبت اختراع، استفاده از شرکت ها و نهاد های ثبت شرکت برای اختراع می باشد که در راهنما ثبت این کار صورت می گیرد.

تعریف اختراع

اختراع نتیجه و محصول تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که به صورت یک
محصول صنعتی یا فرایند صنعتی نمود پیدا می کند. اختراع در اینجا معادل
واژه(INVENTION) است. طبق قوانین مختلف کشورها زمانی یک اختراع مورد حمایت
قرار خواهد گرفت که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان
تعیین شده، ثبت شده باشد. شرایط استفاده از این حق (حق اختراع که معادل
واژه “PATENT”است) ثبت آن نزد مرجع ذیصلاح یعنی اداره ثبت اختراعات می
باشد.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.

۱-    حمایت ایجابی؛ به این معنا که مالک حق می تواند از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.چگونه اختراع ثبت کنیم؟

۲-    حمایت سلبی؛ که سایرین را مکلف می کند که به این حقوق که حاصل از
آفرینش های فکری دیگران هستند احترام گذاشته و همچنین در صورت مواجهه با
هرگونه نقص حق، بدون اجازه مالک مانع این نقض حقوق بشود. بنابراین حمایت
مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت‌، صادرات‌، واردات‌، عرضه برای فروش، فروش و
استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را
دارد.

مدت اعتبار ورقه اختراع

اعتبار گواهینامه اختراع ۲۰ سال بعد از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع
منقضی می شود. لازم بذکر است حفظ گواهینامه اختراع در این ۲۰ سال منوط به
پرداخت اقساط سالیانه است.

اختراعات غیر قابل ثبت (استثنائات اختراع)

موارد زیر طبق ماده ۴ قانون، در حیطه حمایت از اختراعات نمی گنجد:

الف – کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری

ب – طرح ها و قواعد با روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی

ج- روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان؛ این بند شامل
فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی
شود.

د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

ه – آن‌چه از پیش در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.

منظور از فن یا صنعت قبلی، هر چیزی است که در گوشه ای از جهان توسط
انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر روش دیگر قبل از
تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده
باشد.

در موارد زیر مانعی برای ثبت وجود نخواهد داشت:

–         در صورتی که افشاء اختراع در مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا صورت گرفته باشد

–         در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقاضا صورت گرفته باشد

–         در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد

منبع: http://www.rahnamasabt.com/

چگونه اختراع ثبت کنیم؟
چگونه اختراع ثبت کنیم؟
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.