چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی

خواص دارویی و گیاهی

چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی
چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی

مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند. برای این منظور از سه روش سامانه همراه من (my.mci.ir)، کد های میان بر (USSD) و تلفن گویای 444 (IVR) می توان استفاده نمود.

 شرایط مشترک برای انتقال اعتبار

چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی

2. مبلغ انتقالی: بین 10000 ریال تا 100000 ریال (1000 تا 10000 تومان) باشد و مشترک می بایست پس از انتقال اعتبار حداقل 5000 ریال اعتبار باقیمانده داشته باشد برای مثال جهت انتقال 10000 ریال مشترک می بایست حداقل 15400 ریال اعتبار داشته باشد. زیرا کارمزد این سرویس برای هر بار انتقال 400 ریال می باشد.

نکته: به ازاء هر 5000 ریال اعتبار انتقال یافته، 15 روز به زمان اعتبار مشترک  (B)  اضافه می گردد. برای مثال اعتبار در صورت انتقال مبلغ 10000 ریال مدت زمان 30 روز به زمان اعتبار مشترک دریافت کننده اعتبار اضافه می گردد.

3. قبل از شماره مشترک دریافت کننده اعتبار(B) حتما می بایست عدد 98 با فرمت ذیل اضافه گردد:

·        در صورتی که مشترک انتقال دهنده (َA) در وضعیت خط صفر (Idle) ، قطع ، معلق (Suspend)، غیرفعال (Disable) ، لیست سیاه (BlackList) و یا سلب امتیاز(Pool) باشد امکان انتقال اعتبار وجود ندارد.

·        پس از ارسال درخواست مشترک انتقال دهنده (َA) به شبکه ، پیامی به وی ارسال می گردد تا در صورت تایید آن توسط مشترک انتقال انجام گردد.

·        در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) بعلت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت معلق (Suspend)باشد ، مبلغ مورد نظر به اعتبار قبلی وی اضافه گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه و وضعیت مشترک فعال می گردد.

·        در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) بعلت اتمام مبلغ در وضعیت یکطرفه  باشد ، مبلغ مورد نظر به اعتبار وی اضافه گردیده و زمان انتقال یافته نیز به زمان اعتبار قبلی مشترک  (B) اضافه و وضعیت مشترک فعال می گردد.

·        در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) بعلت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت غیرفعال (Disable) باشد ، مبلغ مورد نظر به مشترک (B) منتقل گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه می گردد.

·        در صورتی که مشترک دریافت کننده اعتبار (B) در وضعیت خط صفر (Idle) یا سلب امتیاز (Pool) باشد امکان دریافت اعتبار وجود ندارد.

·        در صورتی که سیم کارت مشترک دریافت کننده اعتبار (B) قطع باشد انتقال انجام می گردد لیکن مشترک (B)  امکان دریافت پیام را ندارد.

·    در صورتی که مشترک دریافت کننده اعتبار (B) خاموش باشد انتقال انجام می گردد و پس از روشن نمودن تلفن همراه در صورتی که پیام ارسالی در شبکه موجود باشد پیام به وی تحویل می گردد.

·         حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک روز 100000 ریال (10 هزار تومان) می باشد.

·        حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک ماه 500000 ریال (50 هزار تومان) می باشد.

وضعیت خط استفاده نشده (Idle) : تلفن های همراه اعتباری با اولین تماس یا ارسال SMSفعال گردیده و تا زمانی که این اقدام توسط مشترک صورت نپذیرفته و مهلت اعتبار زمانی آن پایان نیافته باشد به عنوان تلفن همراه استفاده نشده (Idle) شناخته می شوند0

معلق (Suspend): تلفن های همراه اعتباری با توجه به اعتبار موجود، در صورت اتمام مهلت زمانی اعتبار وارد وضعیت معلق (Suspend) خواهند شد.

غیرفعال (Disable) : در صورت اتمام مهلت زمانی و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی 2 ماه) تلفن های همراه اعتباری غیر فعال (Disable) خواهند گردید.

سلب امتیاز(Pool) : در صورت اتمام مهلت زمانی مرحله غیر فعال و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی 12ماه) تلفن های همراه اعتباری سلب امتیاز(Pool) خواهند گردید.

لیست سیاه (ListBlack) : در صورتی که مشترک تلفن همراه اعتباری در وارد نمودن پین شارژ ، 5 بار اشتباه نماید خط وی وارد لیست سیاه می شود.

توجه : مشترک گرامی مسئولیت انتقال اعتبار به خطوط دیگران، بر عهده ارسال کننده اعتبار می باشد لذا توصیه می گردد در حفظ و نگهداری از تلفن همراه و رمز عبور 8 رقمی خود نهایت دقت را به عمل آورید.

چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی

·        هر یک از مشترکین تلفن همراه می توانند در طول یک ماه حداکثر 30 بار اعتبار خود را انتقال دهند.

·        هر یک از مشترکین تلفن همراه می توانند در طول یک روز حداکثر 5 بار اعتبار خود را انتقال دهند.

·        در صورتی که مبلغ مورد درخواست جهت انتقال با شرایط تعیین شده مطابقت نداشته باشد انتقال انجام نمی گردد.

پس از انجام موفقیت آمیز انتقال، برای مشترک انتقال دهنده (A)و دریافت کننده اعتبار (B)پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن انتقال ، مبلغ انتقال یافته و اعتبار جدید ارسال می گردد.

9891xxxxxxxx

پس از ارسال درخواست مشترک انتقال دهنده (َA) به شبکه، در صورتیکه شرایط مشترک برای انتقال اعتبار مطابق شرایط زیر باشد ؛پیامی به وی ارسال خواهد شد تا در صورت تایید آن توسط مشترک، انتقال انجام گردد.

# (********9891)شماره مشترک دریافت کننده *میزان اعتبار* رمز انتقال *132*

در این روش با ارسال کد های میان بر با فرمت ذیل می توان اعتبار مورد نظر را انتقال داد:

*10*141#

*10*142#

 مشترکین تلفن همراه در صورتی که تاکنون نسبت به تغییر رمز اقدام ننموده باشند می توانند رمز خود را ازطریق ارسال پیام کوتاه به شماره 8910  مجددا دریافت نمایند.

© تمامی حقوق این پرتال محفوظ و در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) دارای شماره پروانه 100/1100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

Copyright 1999 — 2018 MCI.IR All rights reserved.

1. شرح سرویس سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین دائمی (Postpaid2Prepaid Balance Transfer) سرویسی جذاب است که به مشترکین امکان می دهد در زمانی بسیار کوتاه از خطوط دائمی برای خطوط اعتباری شارژ یا اعتبار منتقل کنند. به این ترتیب مشترکین اعتباری همراه اول می توانند علاوه روش های مرسوم تهیه شارژ، از طریق خط دائمی نیز شارژ خود را افزایش دهند. مبلغ منتقل شده در این سرویس در پایان دوره بر روی قبض مشترک دائمی ارائه می شود.

2. شرایط احراز سرویس سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین دائمی نیاز به فعالسازی ندارد و به طور پیش فرض برای کلیه مشترکین دائمی به جز مواردی که در بند 7 ارائه شده است، فعال می باشد. همچنین کلیه مشترکین فعال اعتباری می توانند از طریق این سرویس افزایش اعتبار دهند.

3. روش انتقال مشترکین می توانند با اتصال به سامانه پیامکی به شماره 8911 از این سرویس بهره مند شوند.

 

 

چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی

دستور انتقال اعتبار به شکل زیر است. این دستور باید به شماره 8911 ارسال شود

شماره مقصد به صورت کامل با پیش شماره*مبلغ انتقال به ریال*رمز انتقال مانند نمونه زیر

09191111111*10000*12345678

 

4. روش دریافت رمز انتقال مشترکین می توانند با اتصال به سامانه پیامکی به شماره 8910 رمز انتقال خود را دریافت کنند. برای دریافت پیامک کافی است مشترکین یه پیامک خالی به شماره 8910 بفرستند.

 

 

نکته مهم

رمز انتقال برای هر مشترک، ثابت و غیرقابل تغییر است و مسئولیت مراقبت از رمز انتقال به عهده مشترک خواهد بود.

 5. فرایند انتقال اعتبار مشترکین با ارسال یک پیامک خالی (یا هر پیامک دیگر) به شماره 8911 به وسیله یک پیامک راهنما در خصوص نحوه ی استفاده از این سرویس راهنمایی خواهند شد:

 

 

پیامک راهنمای سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین دائمی

مشترک گرامی لطفاً پیامک انتقال را به صورت زیر مانند نمونه از چپ به راست ارسال نمایید: شماره مقصد*مبلغ*رمز 09191111111*10000*12345678 مقدارهرانتقال باید ضریبی از10،000و بین10،000 تا100،000باشد. سقف انتقال ماهانه100،000 ریال می باشد. برای دریافت رمز یک پیامک خالی به 8910 ارسال نمایید.

 

پس از ارسال تقاضای انتقال اعتبار از سوی مشترک، سیستم درستی دستور، رمز، مبلغ و شماره مقصد را بررسی نموده و پس از آن، از مشترک مبدا به وسیله ی یه پیامک تائیدیه می گیرد:

 

 

پیامک دریافت تائیدیه از مشترک مبدا

مشترک گرامی، آیا مطمئن هستید که می خواهید مبلغ 100000 ریال به شماره 09190000000 انتقال یابد؟ لطفا در صورت تائید عدد 1 و به منظور لغو دستور، عدد 5 را ارسال نمایید. (هزینه انتقال اعتبار 40 تومان می باشد)

 

در صورت تائید توسط مشترک مبدا، انتقال اعتبار صورت گرفته و مشترکین مبدا و مقصد از طریق پیامک از انتقال اعتبار مطلع خواهند شد:

 

 

پیامک های انجام موفقیت آمیز انتقال اعتبار

مشترک مبدا (دائمی) مشترک گرامی انتقال اعتبار به شماره09190000000 به میزان100000ریال با موفقیت انجام شد.

مشترک مقصد (اعتباری) مشترک گرامی مبلغ100000ریال از شماره 09120000000به اعتبار شما انتقال یافت.

 

6. هزینه انتقال اعتبار هزینه هر انتقال اعتبار 40 تومان می باشد.

7. قوانین سرویس انتقال اعتبار محدودیت ها و شرایط زیر برای استفاده از این سرویس در نظر گرفته شده است: • مقدار قابل انتقال در هر تراکنش باید مضربی از 10،000 ريال و بین 10،000 و 100،000 ريال باشد. • حداکثر قابل انتقال در هر ماه برای مشترکین دائمی 150،000 ريال است. • مشترکین دائمی با رسیدن بدهی به 60 درصد ودیعه شان، امکان استفاده از این سرویس را تا زمان وصول بدهی از دست می دهند. • مشترکین دائمی با شرایط غیر نرمال (مانند تقسیط قبض، سیم کارتهای تست و اداری) امکان استفاده از سرویس را ندارند.     

© تمامی حقوق این پرتال محفوظ و در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) دارای شماره پروانه 100/1100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

Copyright 1999 — 2018 MCI.IR All rights reserved.لطفا بعدا تلاش فرمایید …

(13866)

 

سیم کارت های اعتباری و دیتا رایتل می توانند با شماره گیری کد #۱۳۳* شارژ سیم کارت رایتل من رو به سیم کارت اعتباری و یا دیتا رایتل دیگر انتقال دهند.

آموزش انتقال شارژ سیم کارت های رایتل:

چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی

برای انتقال شارژ ابتدا از خط اعتباری یا دیتا سیم کارت رایتل خود کد #۱۳۳* را شماره گیری کنید.

هنگامی که اولین بار این کد را شماره گیری می کنید درخواست تعیین رمز نمایش داده می شود که می بایست یک رمز ۴ رقمی که ارقام آن تکراری مثل (۱۱۱۱) و یا متوالی مثل (۱۲۳۴) نباشند را به عنوان رمز وارد کنید و مجددا رمز را تایید کنید.

حداقل مبلغ انتقال داده شد ۱۰۰۰ تومان و حداکثر ۱۰٫۰۰۰ تومان در هر بار شماره گیری کد انتقال شارژ می باشد.

حداکثر ۱۰۰٫۰۰۰ تومان می توانید در یک روز انتقال شارژ انجام دهید.

مهلت استفاده از شارژ سیم کارت سیم کارت ها به صورت زیر می باشد:

شارژ های کمتر از ۲ هزار تومان ۹۰ روز مهلت استفاده دارند.
شارژ های بین ۲ هزار تا ۵ هزار تومان ۲۷۰ روز مهلت استفاده دارند.
شارژ های بین ۵ هزار تا ۱۰ هزار تومان ۵۴۰ روز مهلت استفاده دارند.
اگر تاریخ انقضای شارژ شما رو به اتمام است می توانید با انتقال آن به سیم کارت رایتل دیگر، مدت زمان استفاده از آن را تمدید کنید.

هزینه انتقال شارژ رایتل:

۵۰ تومان در هر بار انتقال شارژ از سیم کارت انتقال دهنده کسر می شود و بعد از انتقال شارژ موجودی سیم کارت انتقال دهنده نمی تواند ۰ شود و باید حداقل ۵۰۰ تومان شارژ باقی بماند.

 

آموزش غیر فعال کردن اینترنت ایرانسل

سلام خسته نباشید انگلیسی میاد من بلد نیستم

سلام.من رمز انتقال شارژمو یادم رفته
حالا باید چیکارکنم؟!🤔

سلام
باید با پشتیبانی تماس بگیری

خب رمز رو گرفتیم اون فرمول انتقالی رو چرا نمیگید

من شارڗ شورانگیز گرفتم ولی الان نمیتونم مبلغ شارژ انتقال بدم باید چیکار کنم؟؟؟!

معمولا شارژ هدیه رو نمیشه انتقال داد باید به صورت عادی شارژ بخرید

سلام من قبلا رمز نگرفته بودم ولی الان نمیتونم رمز درخواست کنم مینویسه ک قبلا رمز گرفته شد باید چیکار کنم؟؟

سلام
باید به پشتیبانی تماس بگیری

سلام من کد *133# رو میزنم برای کد انتقال میگه کد شما منقضی شده کد قبلی رو بزنید کد جدید دریافت کنید من قبلا این کدو دریافت نکردم باید چیکار کنم؟؟

سلام رمزو از یادم رفته چکار کنم

سلام رمز رو یادم رفته چکار کنم ؟؟

سلام چه جوری شارژ رایتل رو بفرستم واسه ایرانسل

سلام
فکر نکنم بشه انتقال داد به سایر سیمکارت ها

سلام برای انتقال تایید میزنم بعد میگه مانده اعتبار باید حداقل۵۰۰۰ریال باشد یعنی چی

سلام
یعنی شارژ باقی مانده برای خود نباید کمتر از ۵۰۰ تومان باشه

سلام خسته نباشید من نمیتونم پیامک ارسال کنم راهنماییم کنید

سلام
با پشتیبانی سیمکارت تماس بگیرید

بهتره که در قسمت تنظیمات پیامک ،
شماره مرکز سرویس رو بررسی کنید و با شماره مرکز سرویس اپراتورتون چک کنید تا همخوانی داشته باشه و با +۹۸ شروع شده باشه

سلام.خسته نباشید من #۱۳۳* رو زدم رمزم گرفتم.الان باید چه دستوری رو بزنم برای انتقال؟؟ممنون میشم جواب بدین

سلام
مجدد همین دستور رو بزنید برای اولین بار فقط رمز میاد

سلام من ستاره ۱۳۳ مربع رو گرفتم ولی رمز نداد بهم اصلا

سلا رمزم یادم رفته چی باید بکنم

سلام
از سایت رایتل از پنل فکر کنم بتونی تغییر بدیچگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی

سلام من رمزه چهار رقمیم گرفتم الان برای انتقال باید چکار کنم

سلام
کد گفته شده رو باید بگیرید

سلام ,من میخوام شارژ انتقال بدم,بعداز اینک کد*۱۳۳#رو شماره گیری میکنم,تو یه مرحله ای ازم رمز میخواد…نمیدونم باید چیکارکنم…رمز چیو بزنم اخهههه….

سلام
ایا میشه سیمکارتو به صورت مستقیم با گوشی دیگری شارژ کرد
چون من شارژ رایتل گرفتم ولی تازه یادم اومد گوشیمو جا گذاشتم

سلام
به این صورت که شارژ گرفتین نه نمیشه
به یک صورت میشه که شارژ کنی و منتقل کنی که کارمزد داره بهتره مستقیم شارژ کنی

سلام میخواستم بدونم از رایتل ب همراه اول یا ایرانسل نمیشه شارژ انتقال داد؟!؟

سلام
خیر نمیشه

سلام
ببخشید من رمزمو یادم رفت بعد الان میگه با خمت مشترکین تماس بگیرید
چی کار باید بکنم؟؟

سلام
باید تماس بگیرین همچنین فکر کنم از داخل سایت قسمت کنترل پنل هم بشه پیگیری کرد

سلام
من برای تعیین رمز ، رمزمو می زنم میگه ساختار رمز اشتباهه
باید چی کار کنم؟؟؟

سلام
رمز باید فقط عدد باشه و چهار رقم ، پشت سر هم و تکراری نباشه به عنوان مثال (1234 یا 1111)

رمزو به زبان انگلیسی وارد کنید

با سلام

دوستان عزیز میتونند شارژ خط به خط رایتل ، ایرانسل و همراه اول را با تخفیف از فروشگاه کاشان شارژ خریداری کنندhttp://kashan-sharj.ir

سلام ببخشید اگه شارژ رو از سیم کارت خودم به سیم کارت اعتباری دوستم بفرستم هزینهای ازم کم نمیشه چون وقتی خودم شارژ میخرم صد یا دویست یا شاید هم بیشتر ازم کم میشه
لطفا جواب بدید .
باتشکر

سلام
برای انتقال شارژ مبلغ 50 تومان کم میشه
برای خرید هم کارمزد کم میشه از شارژ

تشکر از راهنماییتون.

سلام ممنون بابت راهنمایی های مفیدتون.
سوالم این بودکه نمیشه ازطریق حساب کاربری که هرمشترک سیمکارت اعتباری رایتل مختص به خودش داره, شارژ منتقل کرد؟

سلام
نه این امکان وجود نداره فعلا

تمامی حقوق مادی و معنوی قالب، مطالب و تصاویر متعلق به براتو می باشد.

چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی
چگونه از همراه اول به ایرانسل شارژ انتقال دهی
9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *