چگونه پسردار شویم طب سنتی

خواص دارویی و گیاهی

چگونه پسردار شویم طب سنتی
چگونه پسردار شویم طب سنتی

دارو گیاهی برای پسردار شدن , راههای پسردار شدن قبل از بارداری و راههای پسر شدن جنین در طب سنتی به طور کامل توسط محققین بوعلی باب سلامی شرح داده می شودبه دنیا آوردن دختر یا پسر به میل خود در طب سنتی:
به‏طور عادى و طبق معادلات آمارى احتمال تولد دختر یا پسر در هر زایمان ۲/ ۱ است. مثلا اگر یک خانم در سه حاملگى متوالى صاحب دختر شده باشد در چهارمین حاملگى نیز شانس به دنیا آمدن دختر براى او همچنان ۲/ ۱ مى ‏باشد. این موضوع تا آخر ادامه خواهد داشت.
اما در حال حاضر با داشتن آگاهى و رعایت نکات خاصى این امکان وجود دارد که بتوان تا حدود ۵% تا ۱۰% به نفع خواسته‏ى خود در تعیین دختر یا پسر بودن فرزند مؤثر واقع شود. براى به دنیا آوردن دختر یا پسر به میل خود، باید دو موضوع مختلف رعایت شود، اجراى‏ هر موضوع به تنهایى، فقط تا حد معینى مى‏ تواند مؤثر باشد ولى رعایت دو موضوع همراه باهم شانس موفقیت را افزایش مى‏ دهند و منجر به پسر دار شدن شوند

این دو موضوع مهم که در به وجود آمدن دختر یا پسر مؤثرند، عبارتند از:
مکانیسم اسیدى یا قلیایى بودن محیط رحم و دیگر زمان مقاربت یا آمیزش جنسى که منجر به پسر دار شدن یا دختر دار شدن می شوند۱- تأثیر محیط اسیدى یا قلیایى در به وجود آمدن دختر یا پسر: به‏طور کلى قلیایى شدن محیط دستگاه تناسلى یا رحم در خانم‏ها احتمال یا شانس به وجود آوردن پسر را افزایش مى‏دهد، اما برعکس در محیط اسیدى احتمال یا شانس به وجود آمدن دختر زیادتر مى‏باشد. با دو روش مختلف ممکن است به تغییرPH محیط دستگاه تناسلى پرداخت؛ یکى به وسیله‏ى نوع تغذیه و دیگر با شستشوى رحم یا مجراى تناسلى با مواد مخصوص.
الف- تأثیر نوع تغذیه یا مواد غذایى: نوع تغذیه و انتخاب مواد غذایى به‏خصوص از چند ماه قبل از مقاربت به قصد حاملگى مى‏تواند تا حدودى در تعیین جنسیت‏ جنین‏ مؤثر باشد، زیرا بعضى از مواد غذایى داراى واکنش اسیدى و بعضى دیگر داراى واکنش قلیایى هستند. غذاهایى که مصرف آنها مى‏توانند باعث قلیایى شدن محیط رحم و در نتیجه باعث افزایش شانس پسر شدن گردند، عبارتند از: شیر، میوه‏جات، سبزیجات، برگه‏ى زردآلو، بادام، لوبیا، نخود، برگ چغندر، سیر، خرما، انجیر و مواد غذایى حاوى جوش‏شیرین.
غذاهایى که مصرف آنها مى‏توانند باعث اسیدى شدن محیط رحم و در نتیجه باعث افزایش شانس دختر شدن گردند، عبارتند از: نان، غلات شامل ذرت، گوشت، تخم‏مرغ، پنیر، برنج، عدس، گوجه، آلو، گردو و شلغم.
ب- تأثیر کاربرد بعضى مواد در مجراى تناسلى خانم‏ها: شستشوى مهبل یا مجراى تناسلى با محلول جوش‏شیرین، احتمال به وجود آمدن پسر را زیاد مى‏کند، اما شستشوى این قسمت از دستگاه تناسلى با محلول سرکه احتمال دختر شدن را بالا مى‏برد. علت موضوع گفته شده در بالا این است که اسپرماتوزوئیدها یعنى سلول‏هاى تناسلى آقایان که حاوى کروموزوم‏Y هستند در محیط اسیدى مقاومت کمترى دارند.
برعکس سلول تناسلى مردها که حاوى کروموزوم‏X هستند، در محیط قلیایى استقامت و پایدارى کمترى دارند. لازم به ذکر است که سلول‏هاى تناسلى مردها که حاوى کروموزوم از نوع‏Y هستند، مسئول به وجود آمدن پسر و سلول‏هاى تناسلى حاوى کروموزوم از نوع‏X مسئول به وجود آمدن دختر هستند.
کروموزوم‏ها به صورت رشته‏هاى نخى شکل داخل هسته‏ى سلول‏ها قرار دارند و وظیفه‏ى آنها انتقال صفات ارثى است. تعداد این رشته‏ها در هریک از سلول‏هاى بدن انسان ۴۶ عدد است که به صورت جفت یا زوج قرار گرفته‏اند. اما در سلول‏هاى تناسلى در زن و مرد (سلول‏هاى تخمک در زن و اسپرم در مرد) استثنائا فقط ۲۳ کروموزم به صورت فرد یا تکى وجود دارد. در موقع آمیزش جنسى، در طى ترکیب سلول‏هاى تناسلى زن و مرد با یکدیگر، براى به وجود آمدن بدن رویان یا جنین، سلول‏هایى ایجاد مى‏شوند که هرکدام حاوى ۴۶ عدد کروموزوم هستند. به این ترتیب که ۲۳ عدد کروموزوم از زن و ۲۳ عدد کروموزوم نیز از مرد در ساختمان هریک از سلول‏هاى رویان و بدن فرزند به ارث مى‏رسد.
به عبارت دیگر سلول تخمک در زن و همچنین سلول‏هاى اسپرم در مرد از نظر نوع و تعداد کروموزوم‏ها با سایر سلول‏هاى بدن تفاوت دارند. در هریک از تخمک‏هاى زن تعداد ۲۲ عدد کروموزوم بدنى یا غیر جنسى‏ و یک عدد کروموزوم جنسى‏ وجود دارد که‏ همگى فقط از نوع‏X هستند، اما در سلول‏هاى تناسلى مرد یا اسپرم ممکن است بعضى از آنها کروموزوم جنسى از نوع‏X و در بعضى دیگر از نوع‏Y وجود داشته باشد.
در موقع آمیزش یک مرد با زن و ترکیب شدن تخمک با سلول اسپرم اگر کروموزوم جنسى موجود در اسپرم از نوع‏X باشد، آنها صاحب دختر خواهند شد اما اگر کروموزوم جنسى در سلول اسپرم از نوع‏Y باشد، پسر به وجود خواهد آمد. مجددا یادآور مى‏شویم که سلول‏هاى تخمک در زن و سلول‏هاى اسپرم در مرد به‏طور طبیعى داراى نیمى از کروموزوم‏ها در سایر سلول‏هاى بدن هستند. همچنین باید دانست که به‏طور مساوى ۵۰% از سلول‏هاى جنسى موجود در اسپرم حاوى کروموزوم از نوع‏X و ۵۰% دیگر حاوى کروموزوم از نوع‏Y هستند. اما سلول‏هاى تخمک در خانم‏ها همگى فقط داراى کروموزوم جنسى از نوع‏X مى‏باشند. بنابراین تخمک یا سلول تناسلى زن تأثیرى در تعیین دختر یا پسر شدن فرزند ندارد بلکه سلول تناسلى مرد است که تعیین‏کننده مى‏باشد.
بنابراین در موقع مقاربت و آمیزش جنسى اگر تخمک یا سلول تناسلى زن با یکى از سلول‏هاى تناسلى مرد که داراى کروموزوم جنسى از نوع‏X است ترکیب شود فرزند آنها دختر خواهد بود. بدیهى است کروموزوم‏هاى بدن این دختر نیز مانند تمام دخترها و زن‏هاى دیگر جهان به صورت زوج‏هاى‏XX خواهند بود زیرا یک کروموزوم‏X به‏طور اتفاقى از یکى از سلول‏هاى تناسلى پدر و یک کروموزوم‏X دیگر هم به‏طور الزامى و تغییرناپذیر از مادر به او رسیده است.
اما اگر یکى از سلول‏هاى تناسلى مرد که به‏طور اتفاقى داراى کروموزوم‏Y است با تخمک یا سلول تناسلى زن آمیزش پیدا کند، فرزند حاصل از این آمیزش پسر بوده و کروموزوم‏هاى بدن این پسر نیز مانند سایر پسرها و مردان جهان به صورت‏XY خواهند بود. بدیهى است این پسر نیز کروموزوم‏X را الزاما از سلول تناسلى مادر و کروموزوم‏Y را به‏طور شانسى و اتفاقى از پدر دریافت کرده است. تفاوت ظاهرى این دو نوع کروموزوم در زیر میکروسکوپ، کوچکتر بودن اندازه‏ى کروموزوم‏Y نسبت به کروموزوم‏X مى ‏باشد.

۲- تأثیر زمان مقاربت در به وجود آمدن دختر یا پسر: آمیزش جنسى به منظور تولید فرزند، هرچه به زمان تخمک‏ گذارى زن نزدیک‏تر باشد، احتمال به وجود آمدن پسر بیشتر است و برعکس عمل مقاربت براى تشکیل رویان یا جنین، هر اندازه که از زمان تخمک‏ گذارى فاصله داشته باشد احتمال یا شانس دختر شدن بیشتر خواهد بود. همان‏طور که قبلا نیز در این کتاب بیان شده است زمان تخمک‏گذارى در خانم‏ها در هر دوره‏ى تناسلى معمولا در حدود روز چهاردهم بعد از اولین روز قاعدگى است. یادآور مى‏ شویم رعایت این موضوع نیز به تنهایى مى‏تواند تا حدود ۳%- ۴% براى به دنیا آوردن دختر یا پسر به انتخاب خود مؤثر باشد. بنابراین رعایت دو موضوع که قبلا گفته شده همراه باهم شانس موفقیت براى به دنیا آوردن دختر یا پسر به میل خود را افزایش مى‏دهد.

تغذیه و روشهای پسردار شدن در طب سنتی
باید از هنگامى که تصمیم به پسردار شدن گرفتید و از سه ماه قبل از باردار شدن غذاها را شورتر از قبل بخورید و از قارچ، کنگر، موز، اسفناج، بلوط و خرما زیاد استفاده کنید و در عوض از خوردن تخم‏مرغ و غذاهایى که با تخم‏مرغ درست مى‏شوند، همچنین از خوردن شیر بپرهیزید.
هر ماه یک‏بار ابهل، بهمن پیچ، ریشه‏ى اریسا، ریشه‏ى انجبار، بسبایج، تخم کاسنى، گل بنفشه، ریوند چینى، سنامکى، پوست هلیله‏ى زرد، گل محمدى و رازیانه از هرکدام ۲۰ گرم را نیم‏کوب کرده و به ۱۰ قسمت مساوى تقسیم کنید و هر قسمت آن را یک روز بجوشانید و آب صاف‏کرده‏اش را شیرین کرده و قبل از صبحانه بنوشید. بعد تفاله‏ى آن را در آب جوش بخیسانید و شب باز در همان آب بجوشانید و آبش را بنوشید این جوشانده باید از شروع پاکى مصرف شود و ۱۰ روز متوالى ادامه یابد و هر ماه تکرار شود تا هنگامى که حامله شوید.
هر مرتبه حدود ۱۵ دقیقه قبل از مقاربت، دو قاشق غذاخورى جوش‏شیرین را در یک فنجان آب مخلوط کنید و با آن داخل واژن را خوب شستشو دهید و از همسر خود بخواهید که تمام نطفه را داخل رحم و در انتهاى آن بریزد. همچنین بهتر است که چند ساعت قبل از هر آمیزش مقدارى توت‏فرنگى بخورید، اگر قبل از نزدیکى خایه و ناف خرگوش نر را کوبیده و داخل رحم بگذارید، مفید خواهد بود، ضمنا توصیه مى‏شود از میوه‏هاى ترش، توت‏فرنگى، کاهو، خرما، انگور زرد و رسیده، سبزیجات تازه‏ى چیده شده بیشتر استفاده کنید. بهتر است در سه ماه اول حاملگى یعنى از هنگام عقب‏افتادگى به مدت سه ماه از خوراکى‏هاى فوق و دنبلان و سالویته بخورید. از جوش‏شیرین داخل غذاهاى روزانه هم استفاده کنید. لازم است از روزى که تصمیم به پسردار شدن گرفتید از خوردن سبزى‏هاى خشک یا مانده یا پیر شده، رازیانه، گوشت و ماءالشعیر (آب جو) پرهیز کنید.

چگونه پسردار شویم طب سنتی

علامت پسر بودن نوزاد در طب سنتی:
اگر نوزاد پسر بود باید رنگ چهره‏ى خانم صاف، شفاف و ادرار رنگین باشد. پستان راست کمى بزرگتر از پستان چپ و رنگ نوک پستان به سرخى گراید. حرکت جنین در طرف راست شکم باشد. حرکات زن ملایم و هنگام درد زایمان، درد از کمر ظاهر و به شکم برسد.

دختر شدن نوزاد در طب سنتی:
اگر میل دارید صاحب فرزند دختر شوید، از سه ماه قبل از تصمیم، پرهیز کنید از خوردن: قارچ، بلوط، نمک، کنگر، موز، اسفناج، خرما، توت‏فرنگى، کاهو، سبزیجات تازه، انگور، جوش‏شیرین، سالویته، دنبلان و میوه‏هاى ترش و در مقابل از سبزیجات پیر شده یا خشک، سرکه، رازیانه، ماءالشعیر (آب جو)، سوپ جو، گوشت و قارچ بیشتر استفاده کنید. قبل از نزدیکى ناف خرگوش ماده را بکوبید و داخل رحم بگذارید. بهتر است قبل از مجامعت نیز دو قاشق غذاخورى سرکه‏ى سفید را در یک فنجان آب مخلوط کرده و خوب داخل واژن را شستشو دهید.

علامت دختر بودن نوزاد در طب سنتی:
اگر نوزاد دختر بود باید رنگ چهره خانم تیره باشد، رنگ ادرار سفید باشد، پستان چپ بزرگتر از پستان راست باشد، میل به خوردن خوراکى‏هاى ترش‏مزه و خوردن خوراک‏ها یا غیر خوراکى‏هاى کثیف داشتن، حرکت جنین در طرف چپ شکم باشد، رنگ نوک پستان به سیاهى گراید و هنگام درد زایمان، درد از ناف و یا زیر شکم شروع شود.

پسر دار شدن به زبان بوعلی سینا:
تخمابى که سبب تولید جنین نر مى‏ شود، بستگى به حالت ویژه تخمه ‏اى دارد که در نرینه یا مادینه به وجود مى‏آید. اگر تخم مرد گرم و در اندازه زیاد باشد و جماع در وقت مناسب و خوب انجام شود و زن تازه از حیض پاک شده باشد و تخم از طرف راست تن تراوش کند- که گرم‏تر از آن آب پشت است که از طرف چپ بدن مى‏آید و در قوام نیز پرمایه‏تر است و از کلیه راست مى‏تراود؛ زیرا کلیه راست گرم‏تر و بالاتر از کلیه چپ است و به کبد نزدیک‏تر است- و همچنین اگر تخم مرد- که خمیر مایه جنین مى‏شود- به طرف راست زهدان بریزد، شرایط به وجود آمدن جنین نر کامل‏تر انجام مى‏گیرد.
آب پشت زن نیز در تکوین جنین نر در شرایط خاصى دخالت دارد؛ مثلا اگر آنهم نسبتا گرم و پرمایه باشد و در طرف راست زهدان خمیر مایه جنین را دریافت کند، فصل و محیط زیست سردسیر باشد و در ایّام وزیدن بادهاى شمالى جماع صورت گیرد، همگى سبب نرینه به وجود آوردن است. عکس این شرایط را در نظر بگیر و الگو قرار ده که نتیجه‏اش تولید جنین مادینه مى‏شود.
سن و سال از جمله تازه جوانى، جوانى و میانسالى نیز در این زمینه دخالتهایى دارند.
برخى از اطباء گویند اگر آب پشت مرد از طرف راست تن مرد آید و به طرف راست زهدان زن ریزش کند، جنین نر مى‏شود، و اگر از طرف چپ مرد آب پشت آید و به طرف چپ زهدان بریزد، جنین دختر خواهد بود.
اگر تخمه از طرف چپ تن مرد آید و به طرف راست زهدان زن بریزد، جنین دخترى مى ‏شود که مزاج و رفتار مردانه دارد.
اگر آب پشت از طرف راست مرد تراوش کند و به طرف چپ زهدان درآید جنین خنثى (نه نر نه ماده) به وجود آید.
طبیبى گوید «اگر از روزى که زن از حیض پاک مى‏شود و خود را مى‏شوید تا پنج روز با مرد آمیزش کند، جنین‏ پسر خواهد بود، اگر زن در میان شش تا هشت روز بعد از پاک شدن از حیض با مرد جمع شود جنین دختر مى‏شود. اگر از هشت روز به بالا تا روز یازدهم با مرد بیامیزد جنین‏ پسر مى‏شود. اگر بعد از یازده روز مجامعت کند جنینى که از آن مجامعت تکوین مى‏یابد نه نر و نه ماده مى‏باشد.» که به عقیده من این شرایط از روى آزمون بروز داده نشده و یک نظر است و بس.
خون زنى که جنین نر در شکم دارد، بسیار گرم‏تر از خون زنى است که جنینش دختر است.

تهیه و تنظیم از گروه بوعلی باب سلامتی
منابع:
ابن سینا، حسین بن عبد الله – مترجم: شرفکندى، عبد الرحمن، قانون (ترجمه شرفکندى)، ۸جلد، سروش – تهران، چاپ: دهم، ۱۳۸۹ ه.ش.
حاجى شریف، احمد، دائره المعارف گیاه درمانى ایران، ۱جلد، حافظ نوین – تهران، چاپ: دوم، ۱۳۸۸ ه.ش.

طب سنتی و مکمل ۲ دیدگاه 20,615 بازدید

 

آنتی‌بیوتیک‌ها فقط انواع معینی از موجودات میکروسکوپی را از بین می‌برند. آنتی‌بیوتیک‌هایی که توسط پزشکان تجویز می‌شود معمولا از آنچه بدن لازم دارد، قوی‌تر است. امروزه پزشکان توصیه می‌کنند در مواردی که بدن با عفونت‌های خفیف‌تری مواجه می‌شود،‌ حتما آنتی‌بیوتیک‌های جایگزین طبیعی نیز مصرف شود.

 آنتی‌بیوتیک‌ها به داروهایی گفته می‌شود که برای خلاص شدن از شر عفونت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها باکتری‌ها یا دیگر موجودات میکروسکوپی بیماری‌زا را نابود و به بدن کمک می‌کنند تا راحت‌تر به مقابله با بیماری‌ها بپردازد‌.

اما باید توجه داشت آنتی‌بیوتیک‌ها فقط انواع معینی از موجودات میکروسکوپی را از بین می‌برند. آنتی‌بیوتیک‌هایی که توسط پزشکان تجویز می‌شود معمولا از آنچه بدن لازم دارد، قوی‌تر است. امروزه پزشکان توصیه می‌کنند در مواردی که بدن با عفونت‌های خفیف‌تری مواجه می‌شود،‌ حتما آنتی‌بیوتیک‌های جایگزین طبیعی نیز مصرف شود.

چگونه پسردار شویم طب سنتی

آنتی‌بیوتیک‌ها نه‌تنها میکروب‌های مضر بلکه حتی میکروب‌های سودمند برای بدن را نیز از بین می‌برند. میکروب‌های مفید به بدن کمک می‌کنند تا مواد غذایی مهمی نظیر ویتامین‌های گروه B‌ و ‌K را جذب کند، لذا محققان معتقدند تمامی افرادی که آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند، باید این کمبود را یا از طریق ویتامین‌های مکمل یا از طریق مصرف غذاهای غنی جبران کنند. 

استفاده از فرآورده‌های پروبیوتیک می‌تواند مانع بروز علائم اسهال شود که معمولا در زمان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها شایع است. فرآورده‌های پروبیوتیک حاوی باکتری‌های مفیدی است؛ این باکتری‌ها اثرات موثری در سلامت افراد مصرف‌کننده بر جا می‌گذارد. در زمان مصرف آنتی‌بیوتیک توصیه می‌شود از غذاهای حاوی کلسیم و آهن بالا پرهیز شود.

 البته ماست در این میان استثناست؛ چرا که مصرف آن تاثیر فوق‌العاده‌ای در بدن دارد. غذاهای حاوی کلسیم و آهن می‌تواند مانع جذب برخی از انواع آنتی‌بیوتیک‌ها شود. سوپ خانگی به دلیل داشتن آنتی‌اکسیدان بالا یکی از ایده‌آل‌ترین غذاهایی است که توصیه می‌شود با آنتی‌بیوتیک صرف شود. غذاهای اسیدی نیز می‌توانند با آنتی‌بیوتیک تداخل پیدا کنند. استفاده از شکلات، سس گوجه‌فرنگی و داروهای ضد اسید‌معده نیز معمولا مشکل‌ساز می‌شود. در نهایت آن که مصرف برنج و گندم می‌تواند در این زمان برای بدن بسیار مفید باشد.

 

آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، طوری که خیلی‌ها بسختی می‌توانند باور کنند. تحقیقات بالینی نشان می‌دهد روغن اورگانو (‌آویشن‌)، سیر و عسل از موثرترین آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی است که می‌تواند حتی بسیاری از باکتری‌های مقاوم را در بدن نابود کند.

 

سرکه سیب علاوه بر این که برای مبارزه با فشار خون بالا و پوکی استخوان مفید است، ضد میکروب موثری برای نابودی عفونت‌های مجرای شنوایی نیز محسوب می‌شود. بر اساس نتایج پژوهشی که در سال ۱۹۹۸ در آفریقای جنوبی انجام گرفت، اسید استیک موجود در سرکه سیب یک ضد باکتری قوی است که به ویژه روی باکتری استافیلوکوکوس( عامل گوش درد) موثر عمل می‌کند.

میزان مصرف: در صورت وجود عفونت یک پیمانه سرکه سیب را با یک پیمانه آب گرم مخلوط کنید و روزانه ۲ الی ۳ مرتبه گوشتان را با این محلول شستشو دهید تا درد و تب‌تان از بین برود.

تذکر: به پزشک مراجعه کنید تا پرده گوش‌تان سوراخ و احتمال مننژیت وجود نداشته باشد.

 

قرن‌ها است که از این گیاه برای درمان عفونت‌های دستگاه ادراری استفاده می‌شود.آب زغال اخته چسبندگی باکتری‌ها را به مخاط دستگاه ادراری به ویژه در زنانی که از بیماری‌های عفونی مزمن رنج می‌برند کاهش می‌دهد. یک پژوهش کانادایی که در سال ۲۰۰۲ روی ۱۵۰ زن انجام گرفت نشان می‌دهد که با استفاده از این گیاه پس از گذشت یک سال بیماری‌های عفونی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

میزان مصرف: برای بهره مندی از خواص این گیاه باید ۵۰۰ میلی گرم آب زغال اخته غلیظ نوشیده شود.

 

عصاره‌ی دانه‌های گریپ‌فروت، آنتی بیوتیکی طبیعی، ضد ویروس، ضد قارچ و ضد انگل موثری محسوب می‌شود. این عصاره با ریشه‌ی ۸۰۰ باکتری و ویروس و ۱۰۰ نوع قارچ و انگل‌های دیگر مبارزه می‌کند و در درمان کاندیدازیس (قارچ عامل نفخ، خستگی، میگرن و درد مفاصل) موثر عمل می‌کند. می‌پرسید چرا؟ به خاطر این که دانه‌های گریپ‌فروت سرشار از بیوفلاوونوئیدها است.

میزان مصرف: در هفته‌ی اول روزانه یک مرتبه ۳ الی ۱۸ قطره در یک لیوان آب. در هفته دوم روزانه ۲ مرتبه و در هفته‌ی سوم روزانه ۳ مرتبه به همین میزان در بین غذا مصرف شود.توصیه می‌کنیم بعد از این دوره‌ی درمانی به پزشک مراجعه کنید.

 

رژیم‌های غذایی قلیایی به رژیم‌هایی گفته می‌شود که در آنها با مصرف یک ماده غذایی میزان اسیدیته مایعات بدن اعم از ادرار و خون متعادل می‌شود. تحقیقات نشان داده مصرف این مواد غذایی مانع ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها خواهد شد. سیر نه‌تنها یک ماده غذایی قلیایی و حاوی مواد غذایی فوق‌العاده غنی است بلکه حتی میزان سولفور بالایی نیز دارد.

 سولفور می‌تواند واکنش‌های شیمیایی آنزیم‌هایی را که برای حیات باکتری‌ها لازم است، مختل کند. سال ۱۹۵۴ یک دانشمند روس نشان داد اگر آب سیر مستقیما وارد ظرف آزمایشی شود که در آن یک کلونی میکروب وجود دارد، ظرف تنها ده دقیقه علائم حیاتی میکروب‌ها از بین خواهد رفت.

 

بر اساس نتایج یک پژوهش کانادایی مصرف منظم جینسینگ از سرماخوردگی پیشگیری به عمل می‌آورد.همچنین محققان دریافتند که این گیاه دوره‌ی بیماری را کوتاه‌تر می‌کند؛ به این دلیل که جینسینگ محرک دستگاه ایمنی بدن است. میزان مصرف: روزانه ۳ مرتبه، ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلی گرم به صورت قرص مصرف شود.(به مدت ۳ هفته)

تحقیقات نشان داده این روغن که از برگ‌ و گل گیاه آویشن وحشی گرفته می‌شود، برای درمان ورم مخاط روده بزرگ فوق‌العاده موثر است. این روغن یکی از اصلی‌ترین اجزای رژیم‌های غذایی مدیترانه‌ای محسوب می‌شود.

 

یافته‌های مرکز پزشکی امارات متحده عربی نشان‌داد که فعالیت میکروبی عوامل بیماری‌زایی نظیر ای‌کولای‌ (‌عامل مسمومیت غذایی و اسهال‌)، باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا ‌(‌عامل عفونت مجاری ادرار، سیستم تنفسی، التهاب، آماس پوست، عفونت بافت‌های نرم، استخوان، مفاصل، معده و روده) و هموفیلوس آنفلوآنزا‌ (‌عامل عفونت خونی، سینه پهلو، عفونت گوش، سینوزیت و مننژیت‌) در حین مصرف عسل بشدت کاهش پیدا می‌کند. 

 

در این تحقیقات همچنین مشخص شد نگهداری عسل به مدت پنج سال باعث می‌شود فعالیت ضدمیکروبی آن بشدت کاهش پیدا کند، در حالی که قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش تاثیر ضدمیکروبی آن را در برابر برخی میکروارگانیسم‌ها بیشتر خواهد کرد. محققان باور دارند که اگر به محض احساس ابتلا به بیماری، فرد شروع به مصرف روزانه یک قاشق غذاخوری عسل کند بسرعت تاثیر معجزه‌آسای آن را مشاهده خواهد کرد.

 

 البته در این زمینه باید با پزشک مشورت شود چرا که برخی افراد با سیستم ایمنی ضعیف، بشدت در برابر عسل حساس هستند و مصرف عسل نه‌تنها آنها را بهتر نخواهد کرد بلکه حتی شرایط را حادتر خواهد کرد. تاثیر عسل خصوصا در درمان عفونت‌های جلدی و چشم فوق‌العاده است.

 

به نقل از باشگاه خبرنگاران 

برچسبآنتی بیوتیک طبیعی آنتی بیوتیک گیاهی جین سینگ سیر عسل

۱۳۹۵-۰۷-۱۲

۱۳۹۵-۰۶-۱۱

۱۳۹۴-۱۲-۲۴

عالی بود!

خیلی عالی بود. مرسی.

چگونه پسردار شویم طب سنتی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

“پارسی طب” یک وبگاه عمومی با موضوع سلامتی و پزشکی است. این وبگاه به شدت به طب سنتی و گیاهی اعتقاد داشته و از این موضوع حمایت میکنند. ما همواره در تلاشیم که اطلاعات مفیدی در اختیار بینندگان خود قرار داده و اسباب رضایت ایشان را جلب نماییم.

نبض ما مرجع پزشکی و سلامت – دانستنیهای سلامت و مشاوره پزشکی

نبض ما-این روش ها بسیار کم هزینه اند و فقط با تغییرات خاص در بدن خانم ها به پسردار شدن کمک می کند:

شغل پدر بچه  به شدت در فرزند آوری زوج تاثیر دارد.  آمار ها نشان می دهند احتمال پسردار شدن در افرادی که در محیط های استرس زا  کار می کنند و در معرض آلودگی های مختلف مانند دود سیگار یا کشیدن سیگار هستند، کمتر است.

مثلا شغل هایی مانند رانندگی، تکنیسین های کارخانه های بزرگ و حتی خلبان ها که دائما در استرس اند بیشتر دختردار می شوند.

همه می دانند که باید در روز های تخمک گذاری رابطه داشته باشند تا احتمال فرزند آوری را بیشتر کنند اما داشتن رابطه در یک زمان خاص در تخمک گذاری احتمال پسر شدن فرزند شما را بیشتر می کند.

چگونه پسردار شویم طب سنتی

بدن هر انسانی PHخاصی دارد که با عوامل مختلف مانند بیماری ها، مواد غذایی و خصوصیات ژنتیکی تغییر می کند. معمولا ساختار بدن بیشتر حالت اسیدی دارد اما اسپرم ها بیشتر در محیط های قلیایی زنده می مانند. اما سوال اینجاست که محیط بدن و به خصوص ناحیه تناسلی شما قلیایی است یا اسیدی؟ این کار با خریدن دستگاه اندازه گیری PH امکان پذیر است که در داروخانه ها قابل دسترسی است. احتمال پسردار شدن در محیط های قلیایی بیشتر است.

لیمو در دسته مرکبات است و همه فکر می کنند این میوه بدن را اسیدی می کند اما این باور غلط است. با خوردن لیمو محیط بدن قلیایی می شود و احتمال پسردار شدن زیاد می شود. پس اگر می خواهید پسردار شوید حتما لیمو را در رژیم غذایی خود جای دهید.

بهترین روش استفاده لیمو درست کردن لیموناد تازه بدون شکر است. هرگز لیمو را با شکر استفاده نکنید چون بدن شما اسیدی می شود و نتیجه عکس می گیرید. استفاده آبلیمو همراه با سالاد هم توصیه می شود.

یکی از روش های پسردار شدن افزایش سطح تستسترون بدن است. هر چه سطح تستسترون در بدن بیشتر باشد احتمال داشتن فرزند پسر بیشتر است.

مصرف ژلاتین را در برنامه روزانه خود جای دهید. خوردن ژلاتین باعث به وجود آمدن آمینو اسید های زیادی در بدن می شود و به هضم راحت تر غذا کمک می کند. از طرفی هم اسپرم هایی که در محیط های مغذی نگه داری می شوند احتمال پسر شدن فرزند را بیشتر می کنند.

نوشیدن چای اسطوخودوس علاوه بر داشتن آرامش به پسردار شدن هم کمک می کند. ترکیب این چای با رزماری هم بسیار مفید است.

همه ی این روش هایی که گفته شد با هزینه بسیار کم قابل اجرا هستند و به پسردار شدن کمک می کنند و حتی اگر نتیجه ای نگیرید ضرری نکرده اید چون هیچ کدام از این توصیه ها عوارض جانبی ندارند.

 

بهتر است رابطه جنسی  را برای مدت زمان طولانی ترک نکنند، چون منی مرد در این حالت ضعیف می گردد. حداکثر فاصله بین آمیزش چهار روز باشد. دو یا سه روز یک بار رابطه جنسی داشته باشند.

چگونگی قرار گرفتن بدن در زمان رابطه هم مهم است. بهتر است مرد به سمت راست زن برود و بعد از تمام شدن رابطه جنسی  نیز زن به سمت راست بخوابد. هنگام نزدیکی، زن بالشی در سمت چپ خود قرار دهد تا قسمت چپ بدن بالاتر آید و  منی مرد به سمت راست وی بریزد. زن در این حالت مایل به پهلوی راست باشد تا ریختن منی بیشتر به جانب راست رحم صورت گیرد.(۱)

تب در بارداری نشانه چیست؛ آیا خطرناک است؟

انواع آی یو دی و نحوه گذاشتن آن + عکس

عفونت رحم را چگونه درمان کنیم؟

اتفاقات هفته سی و چهارم بارداری

در کتاب قانون حکیم بوعلی سینا ذکر شده است که سبب پسر شدن منی مرد آن است که گرم و غلیظ باشد،رابطه بدون فاصله پس از پاک شدن زن از عادت ماهانه باشد و ریختن منی از  بیضه ی راست مرد باشد تا ترجیحاً به طرف راست رحم ریخته شود.

پس از تمام شدن رابطه جنسی ، مرد تا مدتی حدود هفت دقیقه از زن جدا نشود و زن هم پس از آن تا نیم ساعت به سمت راست خود بخوابد.

حالت روانی زن هم در این زمان مهم است. بهتر است که وی آمادگی برای رابطه جنسی داشته باشد و پیش از آن تحریک جنسی شده باشد و مرد نیز با میل کامل و تحریک جنسی به انجام رابطه جنسی بپردازد. تصورات و تخیلات زن و مرد در حین رابطه هم تأثیر دارد.

اگر هر دو به نوزادی پسر فکر کنند احتمال پسر شدن آن بیشتر است، حتی ممکن است که شکل کودک در آینده به شکل آن چه که در آن لحظه می دیدند یا فکر می کردند در آید.

نگاه کردن پیش از اقدام به بارداری و هنگام رابطه به تصویر پسر در این امر موثر است. می توان گفت، نگاه کردن به عکس کودک پسر و فکر کردن به پسران در هنگام نزدیکی  می تواند موجب پسر شدن جنین گردد.

مکان آمیزش هم مهم است. جای خواب بهتر است پاکیزه و خوشبو باشد و برای خوشبو کردن آن از گل های طبیعی استفاده شده باشد. مواد خوش بو با طبع گرم، مانند عودها و عطرهای گرم مانند عطر مسک، زعفران، عود در محل خوابیدن بگذارند.

مالیدن روغن های گرم به زیر ناف، مثانه، کلیه ها، در مردها و در زیر شکم و پهلوها در زن ها مفید است. سه روز پیش از داشتن رابطه جنسی ،زن قسمت بیرونی دستگاه تناسلی را هر روز با روغن نارگیل، زنجبیل، روغن کوهان شتر یا پیه مرغابی چرب کند.

فصل هم در تعیین جنسیت  نقش دارد. هنگام گرما جنین بیشتر دختر و در سرما و زمان معتدل، مانند بهار، جنین پسر می شود.(۲)

با توجه به طول دوره ی ساخت اسپرم، که ۸۵ روز است، بهتر است رژیم های غذایی به همین اندازه ۸۵ روزه، یا اگر امکان ندارد حداقل برای ۴۰ روز رعایت شوند.(۳)

خوردن از ادویه ها و مواد غذایی که طبع آنها مایل به گرمی است نیز می تواند باعث پسر شدن جنین شود، مانند:

از کجا بفهمیم نوزاد ما پسر است؟ بر روی لینک زیر کلیک کنید:

علائم بارداری پسر

 

شما می توانید سوالات خود را از طریق لینک پرسش از دکتر با پزشکان ما مطرح نمایید.

پی نوشت:۱) قانون ج۳ ص ۴۲۰، فردوس الحکمه ص ۶۰٫۲) خلاصه الحکمه ج۱ ص ۳۹۹٫۳)اغراض الطبیه ج۲ ص ۷۷۱، معالجات ج۲ ص۷۶۹، اکسیر ج۳ ص ۷۶۹، تدابیر حبالی ص ۸۶، قانون ج۳ ص ۴۲۰-۴۲۱، ذخیره خوارزمشاهی ص ۵۵۶،الحاوی ج۳ص۱۷۴

نبض ما -ترجمه و گردآوری

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد؛ همچنین لطفاً درصورتی‌که نیاز به مشاوره و یا طرح پرسش از پزشک را دارید، فقط در بخش «از دکتر بپرسید» مطرح کنید.

چگونه پسردار شویم طب سنتی

چند راهکار معجزه آسا هم برای دختر دار شدن بگین

خوش به حالتون دختر می خواین، شوهرم به خاطر پسردار نشدن داره منو طلاق می ده،امیدوارم راهکارهاتون موثر باشن؟؟

با سلام، همسر شما سواد دارد؟ در پسر یا دختر دار شدن ، نقش مهم مرد است.

اگه شوهرتون انقدر عقب موندست تقصیر خودتونه اگه چاربار میزدین تو دهنش الان اینجوری نمیشد بهش بگو اگه پسر میخواد خودش بزاد اگرم نمیتونه بشینه سرجاش حرف نزنه

چرا اینقدر ضعیف، واقعا به همین راحتی اجازه میدید وقیح باشند، تو رو خدا قوی باشید و نزارید هر کسی هر کاری میخواد به سرتون بیاره. واقعا آدم متاسف میشه.

عزیزم برای شوهر شما واقعا متاسفم این مرده که در تعیین جنسیت نقش داره چون اسپرم مرد حاوی سلول های xوy اما تخمک خانم فقطx هستش پس تعیین جنسیت با مرده نه زن

برای شوهر عقب افتاده شما متاسفم.من مرد هستم ولی واقعا حالم از همچین مردایی بهم می خوره که به این شدت خودخواه و نفهم هستن.

من اگه جای شمابودم دیگه بچه دارنمیشدم که هیچ،ولشم میکردم میرفتم

چقدر ناراحت کننده اما نقش اصلى تعیین جنسیت بچه رو مرد داره. اما واقعا چقدر شنیدن اینطور چیزا ادمو ناراحت میکنه

خاک تو سر شوهرت.من خدا رو شکر یه دختر خوشگل دارم الان برای بارداری دوم خودم دوست دارم پسر بشه که جنسم جور باشه ولی اگرم نشد راضیم به رضای خدا تازه شوهرمم عاشق دختره من بدون اطلاعش اومدم تو این سایت وگرنه اگه بدونه میگه کفره خدا بدش میاد بزار خدا هر چی بهمون داد فقط سالم باشه

من برای پسر دارشدن پیش دکتر مختاریان رفتم تخصصش تو انتخاب جنسیت هست خواهرم هم برای دختر دار شدن پیشش رفت و بعد از سه تا پسر دختر دار شد اتفاقا از بندر عباس هم بود به شکل مکاتبه ای راهنمایی شد کارش عالیه

من پسر میخواستم پیش دکتر مختاریان رفتم خیلی تو کارش وارد بود خواهرم هم از بندر عباس باهاش به شکل مکاتبه ای اقدام کرد و موفق شد دختر دار بشه و بعد از سه تا پسر به آرزوش برسه

دوستان کسی شماره تلفن دکتر مختاریان رو داره

بله عزیزم ۸۸۷۴۶۱۵۲ هست، توی گوگل سرچشون کنید شماره و آدرسشون هست

عزیزان من همه این کارارو انجام دادم ولی برای بار دوم بچم دختره گول این چیزها و نخورید

همسرمن مشکلی بادختربودن بچمون نداره اماخواهرش خیلی اذیتمون میکنه.من برای رژیم غذایی تایین جنسیت رفتم و بچم پسرشدولی توچهارماهگی سقط شد.اونم بخاطرکارزیادی که خواهرش ازم میکشیدخداخودش جوابشوبده.

سلام من الان چند روزه از کیت استفاده میکنم اما یا ی خط میشه یا خط دومی خیلی کمرنگه با توجه ب جدول هم زمان تخمک گذاری گذشته اما ن ترشحی دیدم ن خط تیره ای جیکار کنمما میخوایم اقدام کنیم ب بارداری و پسر میخوایم بچه اولمون تو رو خدا راهنماییم کنید?????

با سلام.در یک قسمت از متن نوشته شده که تستوسترون باعث افزایش تولد پسر می شود. میخواستم بدونم که چگونه باعث می شود و آیا منبع علمی برای آن وجود دارد.با تشکر

با سلام. من دوست دارم فرزند اولم پسر باشه. یه سوال داشتم خدمتتون:اگه یک روز قبل از تخمک گذاری نزدیکی انجام بشه و روز تخمک گذاری هم نزدیکی انجام بشه،یا حتی روز بعد از تخمک گداری هم نزدیکی باشه( کلا سه روز متوالی نزدیکی صورت بگیره) کدوم اسپرمها با تخمک لقاح پیدا میکنن؛ اسپرمهای قدیمی تر یا جدیدترها؟با تشکر

یبوست در بارداری و راه درمان آن

همه چیز درباره هفته سی و دوم بارداری

غربالگری سه ماهه اول چه چیزهایی را نشان می دهد؟

علت حاملگی خارج رحم چیست؟

از بارداری خود عکس بگیرید!

نکاتی در مورد علائم بارداری پسر

دکتر سلام

زیبایی و جوانسازی به کمک فیلرها یا ژل ها+ فیلم (دکتر صمیمی)

سزارین یا طبیعی ؟ عمل زایمان خانم های باردار+فیلم

تاثیر چاقی در فشار خون بالا

زگیل تناسلی از تشخیص تا درمان +ویدئو

درمان شگفت انگیز زانو درد

عوارض و علل گذاشتن باطری قلب +ویدئو

ویدیو های سلامت

رفع سریع دندان درد به روش خانگی

کاشت مو به روش sut + ویدئو

اینگونه پیر نخواهید شد

فیستول مقعدی چگونه درمان می شود؟

دلیل رشد موهای زائد در خانم ها چیست؟+ویدئو

مطالب پیشنهادی

بهترین برنامه رژیم لاغری برای کاهش وزن

عمل لابیاپلاستی برای این زنان ممنوع است!

مزایا و عوارض لیزر موهای زائد چیست؟

هزینه اصلاح طرح لبخند چقدر است ؟

گردشگری سلامت یا توریسم درمانی چیست؟

آنچه را که باید درباره کاربرد اسکن استخوان بدانید

هزینه آزمایش ایدز چقدر است؟

چه زمانی تست پاپ اسمیر انجام شود؟

زگیل تناسلی از تشخیص تا درمان +ویدئو

کاشت مو به روش sut + ویدئو

روش های خانگی رفع چین و چروک صورت +ویدیو

نبض ما، پایگاه اینترنتی نشاط و سلامتی و دارای مجوز فعالیت است که تیم تولید کننده محتوای آن از پزشکان متخصص، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه، خبرنگاران و مترجمین و مشاورین مجرب تشکیل شده است .

نبض ما با ارائه جدیدترین مطالب علمی و کاربردی و با هدف بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات عامه مردم در حوزه پزشکی با هدف ارتقای سطح فرهنگ سلامت عمومی و بهبود سبک زندگی فارسی زبانان، می کوشد تا در جهت تندرستی، زیبایی، تغذیه سالم، تناسب اندام، مسائل مربوط به بهداشت مردان و زنان و مادر و نوزاد، مشاوره پزشکی، روان درمانی، بهداشت جنسی و زناشویی و سایر اطلاعات مفید در رابطه با سلامتی ، مخاطب را با ارائه مطالب صحیح و بروز رسانی شده یاری و راهنمایی نماید. لذا مطالب ارائه شده در سایت به هیچ عنوان جایگزین پزشک و تشخیص و تجویز آن نیست.


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

چگونه پسردار شویم طب سنتی

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

چگونه پسردار شویم طب سنتی
چگونه پسردار شویم طب سنتی
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.