نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟ نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور کیست را از سایت تکست لس دریافت کنید. پدیدآورندگان : نویسنده: اشرف یوسفیان , نقاش: محمد مشكانی , نقاش: زهره ثنایی‌فرموضوع : شعر كودكانناشر : نشرآژندمحل نشر : سبزوارقطع : خشتینوع کتاب : تالیفزبان اصلی : فارسیقیمت : 3000نوع جلد :… ادامه خواندن نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور

مشخصات یک نوشته ی خوب

تجربۀ املای و انشای دوران مدرسه به ما القا کرده که یک نوشتۀ خوب، نوشته‌ای است که هیچ خطای نگارشی، املایی، دستوری و… ندارد، درحالی‌که خوب نوشتن از درست نوشتن مهم‌تر است. البته منکر این نیستم که نوشتۀ خوب هم باید بری از خطاهای نوشتاری باشد اما بنای خوب بودن این نیست. نوشتۀ خوب می‌تواند… ادامه خواندن مشخصات یک نوشته ی خوب

خصوصیات یک نویسنده ی خوب

یک نویسنده خوب چه ویژگی هایی دارد؟ از گذشته ای دور نوشتن راهی برای انتقال و ثبت وقایع ، بیان احساسات و عواطف و گسترش علم و دانش بوده است . هرچند امروزه با گسترش علم و فن آوری دیجیتال این روند با سرعت بیشتری انجام میگیرد لیکن از ارزشهای نویسندگی و نوشتن کاسته نشده… ادامه خواندن خصوصیات یک نویسنده ی خوب

ویژگی های یک نویسنده ی خوب

یک نویسنده خوب چه ویژگی هایی دارد؟ از گذشته ای دور نوشتن راهی برای انتقال و ثبت وقایع ، بیان احساسات و عواطف و گسترش علم و دانش بوده است . هرچند امروزه با گسترش علم و فن آوری دیجیتال این روند با سرعت بیشتری انجام میگیرد لیکن از ارزشهای نویسندگی و نوشتن کاسته نشده… ادامه خواندن ویژگی های یک نویسنده ی خوب

نویسنده داستان قصه ی تنگ بلور

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟ نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور کیست را از سایت تکست لس دریافت کنید. پدیدآورندگان : نویسنده: اشرف یوسفیان , نقاش: محمد مشكانی , نقاش: زهره ثنایی‌فرموضوع : شعر كودكانناشر : نشرآژندمحل نشر : سبزوارقطع : خشتینوع کتاب : تالیفزبان اصلی : فارسیقیمت : 3000نوع جلد :… ادامه خواندن نویسنده داستان قصه ی تنگ بلور

نویسنده داستان قصه ی تنگ بلور کیست

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟ نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور کیست را از سایت تکست لس دریافت کنید. پدیدآورندگان : نویسنده: اشرف یوسفیان , نقاش: محمد مشكانی , نقاش: زهره ثنایی‌فرموضوع : شعر كودكانناشر : نشرآژندمحل نشر : سبزوارقطع : خشتینوع کتاب : تالیفزبان اصلی : فارسیقیمت : 3000نوع جلد :… ادامه خواندن نویسنده داستان قصه ی تنگ بلور کیست

نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟ نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور کیست را از سایت تکست لس دریافت کنید. پدیدآورندگان : نویسنده: اشرف یوسفیان , نقاش: محمد مشكانی , نقاش: زهره ثنایی‌فرموضوع : شعر كودكانناشر : نشرآژندمحل نشر : سبزوارقطع : خشتینوع کتاب : تالیفزبان اصلی : فارسیقیمت : 3000نوع جلد :… ادامه خواندن نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور

نویسنده ی داستان تنگ بلور

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟ نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور کیست را از سایت تکست لس دریافت کنید. پدیدآورندگان : نویسنده: اشرف یوسفیان , نقاش: محمد مشكانی , نقاش: زهره ثنایی‌فرموضوع : شعر كودكانناشر : نشرآژندمحل نشر : سبزوارقطع : خشتینوع کتاب : تالیفزبان اصلی : فارسیقیمت : 3000نوع جلد :… ادامه خواندن نویسنده ی داستان تنگ بلور

نویسنده ی قصه ی تنگ بلور کیست

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟ نویسنده ی داستان قصه ی تنگ بلور کیست را از سایت تکست لس دریافت کنید. پدیدآورندگان : نویسنده: اشرف یوسفیان , نقاش: محمد مشكانی , نقاش: زهره ثنایی‌فرموضوع : شعر كودكانناشر : نشرآژندمحل نشر : سبزوارقطع : خشتینوع کتاب : تالیفزبان اصلی : فارسیقیمت : 3000نوع جلد :… ادامه خواندن نویسنده ی قصه ی تنگ بلور کیست

مشخصات یک نوشته ی خوب

تجربۀ املای و انشای دوران مدرسه به ما القا کرده که یک نوشتۀ خوب، نوشته‌ای است که هیچ خطای نگارشی، املایی، دستوری و… ندارد، درحالی‌که خوب نوشتن از درست نوشتن مهم‌تر است. البته منکر این نیستم که نوشتۀ خوب هم باید بری از خطاهای نوشتاری باشد اما بنای خوب بودن این نیست. نوشتۀ خوب می‌تواند… ادامه خواندن مشخصات یک نوشته ی خوب