داستان ابابیل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه بدون شناخت عمل كند، خراب كردنش بيشتر از درست كردن اوست. اِبّیل پرنده سرخ و سیاهی بود با پنجه های تیز و منقاری مانند سایر پرندگان. ابیل با تمام پرندگانی که شکل خودش بودندذو ابابیل نام داشتند، دسته جمعی زندگی می کردند. ابیل در کنار… ادامه خواندن داستان ابابیل