آیا داستان خسرو و شیرین واقعی است؟

صفحه‌هایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید بازدید محتوا همکاری ابزارها نسخه‌برداری آیا داستان خسرو و شیرین واقعی است؟ در پروژه‌های دیگر فهرست خسرو و شیرین عنوان اثری منظوم و عاشقانه از شاعر ایرانی، نظامی گنجوی است که همچنین منظومهٔ لیلی و مجنون را هم سروده‌است. این منظومه، داستان عشق خسرو پرویز… ادامه خواندن آیا داستان خسرو و شیرین واقعی است؟