عذاب قوم عاد وثمود

صفحه‌هایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید ثَمود قومی عرب که با انکار دعوت صالح پیامبر به عذاب الهی گرفتار شدند. قرآن از آنان به عنوان قومی مشرک یاد کرده که در ساختن خانه از سنگ مهارت داشتند. خدا صالح(ع) را به سوی آنان فرستاد. آنان معجزه پیامبر خود را که به… ادامه خواندن عذاب قوم عاد وثمود