از داستانهای حماسی خواندنی در شاهنامه فردوسی

داستان‌ های شاهنامه نسل به نسل، در محافل مختلف و اعصار گوناگون، در گوشت و خون ما ایرانی‌ها و تمامی فارسی‌زبانان ریشه دوانده است. بسیاری از معروف ترین داستان های شاهنامه نه تنها برای بزرگسالان جذاب هستند که برای کودکان ایرانی هم منبع سرگرمی و الهام به شمار می‌روند. در بین داستان و روایت‌های مختلف… ادامه خواندن از داستانهای حماسی خواندنی در شاهنامه فردوسی