معنی what are you doing به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1 general:: Phrase(s): How (are) you doing? a standard greeting inquiry. (The entry without are is informal and usually pronounced “How ya doin’?”) • Jane: How are you doing? Mary: I’m okay. What about you? Jane: Likewise. • Sally: Sue, this is my little brother, Bill. Sue: How are you, Bill?… ادامه خواندن معنی what are you doing به فارسی

ترجمه who are you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. ترجمه who are you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can… ادامه خواندن ترجمه who are you به فارسی

ترجمه what are you doing به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1 general:: Phrase(s): How (are) you doing? a standard greeting inquiry. (The entry without are is informal and usually pronounced “How ya doin’?”) • Jane: How are you doing? Mary: I’m okay. What about you? Jane: Likewise. • Sally: Sue, this is my little brother, Bill. Sue: How are you, Bill?… ادامه خواندن ترجمه what are you doing به فارسی

معنی how are you doing به فارسی

خواص دارویی و گیاهی با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام در سایت چی میگن صد ها نفر به شما در ترجمه جملات یا اصطلاحات فارسی به انگلیسی و ترجمه… ادامه خواندن معنی how are you doing به فارسی