معني wanted به فارسي

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: more wanted عالی: most wanted,  1. He is wanted by the police in connection with the deaths of two people. 1. او به خاطر ارتباط با قتل دو نفر توسط پلیس تحت تعقیب است 2. Italy’s most wanted man 2. تحت تعقیب ترین فرد ایتالیا شما واژه‌ای در دفتر واژه… ادامه خواندن معني wanted به فارسي

معنی به فارسی want

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station ? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate . 2. من مقداری شکلات می خواهم. معنی… ادامه خواندن معنی به فارسی want