معنی سرباز زن به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ترجمه “ابداع گری” به انگلیسی، معادل انگلیسی “ابداع گری”، معنی و مفهوم “ابداع گری” در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی “ابداع گری” عبارت است از imagination ترجمه “ابرو” به انگلیسی، معادل انگلیسی “ابرو”، معنی و مفهوم “ابرو” در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی… ادامه خواندن معنی سرباز زن به انگلیسی