معنی ضرب المثل جوینده یابنده است به انگلیسی

ضرب المثل ها در زبان و گویش های مختلف مفهوم ، داستان و کاربردهای گوناگونی دارند دارند که با به کارگیری آنها معنی و مفهوم سخن را بهتر و زودتر خواهیم رساند، در این مطلب از سلام دنیا درباره معنی ضرب المثل جوینده یابنده است، معنی جوینده، داستان درباره ضرب المثل جوینده یابنده است، ضرب… ادامه خواندن معنی ضرب المثل جوینده یابنده است به انگلیسی

معنای ضرب المثل به انگلیسی

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ضرب المثل” عبارت است از saying, proverb, adage, byword, gnome, saw. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ضرب المثل” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:… ادامه خواندن معنای ضرب المثل به انگلیسی

معنی ضرب المثل به انگلیسی

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ضرب المثل” عبارت است از saying, proverb, adage, byword, gnome, saw. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ضرب المثل” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:… ادامه خواندن معنی ضرب المثل به انگلیسی