معنی ضرب المثل زمستان رفت و روسیاهی به زغال م

زمستان رفت ، روسیاهی به زغال ماند با این که یاری نکرد ، کار چنان که شایسته بود انجام گرفت و روسیاهی اش برای او ماند چرا زمستان می‌رفت و روسیاهی به زغال می‌ماند؟ سینا احمدی «زمستان می‌رود و روسیاهی به زغال می‌ماند.» ریشه این ضرب‌المثل در سختی زمستان‌های روزگار گذشته است؛ سختی ناشی از… ادامه خواندن معنی ضرب المثل زمستان رفت و روسیاهی به زغال م

ریشه ضرب المثل زمستان رفت و روسیاهی به زغال م

چرا زمستان می‌رفت و روسیاهی به زغال می‌ماند؟ سینا احمدی «زمستان می‌رود و روسیاهی به زغال می‌ماند.» ریشه این ضرب‌المثل در سختی زمستان‌های روزگار گذشته است؛ سختی ناشی از مشقت تهیه سوخت و گرم کردن خانه‌ها و چرخیدن تنور نانوایی و تون حمام و… آن وقت‌ها مردم مجبور بودند برای دکان و خانه خودشان انبار… ادامه خواندن ریشه ضرب المثل زمستان رفت و روسیاهی به زغال م