معنی ضرب المثل زمستان میرود روسیاهی اش

معنی ضرب المثل زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند : معنی این ضرب المثل این است که کسی در حق کسی بدی کرده است و امید او را با حرفایش ناامید کرده است. یعنی بالاخره هرمسئله‌ای که سخت بوده حل شده ولی رو سیاهی‌اش برای آن شخص که خودش را بد کرده است مانده… ادامه خواندن معنی ضرب المثل زمستان میرود روسیاهی اش

ضرب المثل زمستان میرود روسیاهی اش

چرا زمستان می‌رفت و روسیاهی به زغال می‌ماند؟ سینا احمدی «زمستان می‌رود و روسیاهی به زغال می‌ماند.» ریشه این ضرب‌المثل در سختی زمستان‌های روزگار گذشته است؛ سختی ناشی از مشقت تهیه سوخت و گرم کردن خانه‌ها و چرخیدن تنور نانوایی و تون حمام و… آن وقت‌ها مردم مجبور بودند برای دکان و خانه خودشان انبار… ادامه خواندن ضرب المثل زمستان میرود روسیاهی اش