ریشه ضرب المثل شاهنامه آخرش خوشه

از ضرب المثل های معروف ایرانی می توان به شاهنامه آخرش خوش است اشاره کرد که در این مطلب ریشه ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است را در قالب انشا نویسی خواهیم نوشت. ضرب المثل «شاهنامه آخرش خوشه» به ما یادآوری می کند که درباره ی نتیجه ی کارها زود قضاوت نکنیم چون ممکن است نتیجه با آن… ادامه خواندن ریشه ضرب المثل شاهنامه آخرش خوشه