مفهوم ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

مهارت نوشتاری ارسال دیدگاه داستان، معنی و شعر مَثَل شتر دیدی ندیدی در این پست با این ضرب المثل قدیمی و پرکاربرد آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید. اگر کسی از رازی باخبر شد و افشای آن را باعث آسیب خودش ببیند؛ از ضرب‌المثل شتر دیدی ندیدی استفاده می کند. مفهوم ضرب المثل شتر… ادامه خواندن مفهوم ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

معنای ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

مهارت نوشتاری ارسال دیدگاه داستان، معنی و شعر مَثَل شتر دیدی ندیدی در این پست با این ضرب المثل قدیمی و پرکاربرد آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید. اگر کسی از رازی باخبر شد و افشای آن را باعث آسیب خودش ببیند؛ از ضرب‌المثل شتر دیدی ندیدی استفاده می کند.معنای ضرب المثل شتر دیدی… ادامه خواندن معنای ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

معنی ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

مهارت نوشتاری ارسال دیدگاه داستان، معنی و شعر مَثَل شتر دیدی ندیدی در این پست با این ضرب المثل قدیمی و پرکاربرد آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید. اگر کسی از رازی باخبر شد و افشای آن را باعث آسیب خودش ببیند؛ از ضرب‌المثل شتر دیدی ندیدی استفاده می کند. معنی ضرب المثل شتر… ادامه خواندن معنی ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

معنی ضرب المثل شتر دیدی ندیدی به انگلیسی

محسن پسندید در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید! شقایق نبی‌بخش و 7 نفر دیگر پسندیدند مهارت نوشتاری ارسال دیدگاه داستان، معنی و شعر مَثَل شتر دیدی ندیدی در این پست با این ضرب المثل قدیمی و پرکاربرد آشنا می شوید با… ادامه خواندن معنی ضرب المثل شتر دیدی ندیدی به انگلیسی

معنای ضرب المثل به انگلیسی

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ضرب المثل” عبارت است از saying, proverb, adage, byword, gnome, saw. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ضرب المثل” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:… ادامه خواندن معنای ضرب المثل به انگلیسی

معنی ضرب المثل به انگلیسی

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ضرب المثل” عبارت است از saying, proverb, adage, byword, gnome, saw. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ضرب المثل” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:… ادامه خواندن معنی ضرب المثل به انگلیسی