معنی ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

مهارت نوشتاری ارسال دیدگاه داستان، معنی و شعر مَثَل شتر دیدی ندیدی در این پست با این ضرب المثل قدیمی و پرکاربرد آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید. اگر کسی از رازی باخبر شد و افشای آن را باعث آسیب خودش ببیند؛ از ضرب‌المثل شتر دیدی ندیدی استفاده می کند. معنی ضرب المثل شتر… ادامه خواندن معنی ضرب المثل شتر دیدی ندیدی