معنی ضرب المثل های فارسی کلاس پنجم

هیچ محصولی در سبد خرید نیست. هیچ محصولی در سبد خرید نیست. ۱- صابوش به جامه‌ی کسی خوردن : یعنی ضرور و زیان به او هم رسیده. ۲-صد تا چاقو بسازه ، یکیش دسته نداره : یعنی هیچوقت به‌حرفش اعتماد نکن. ۳- صورتش را با سیلی سرخ نگاه می دارد : کنایه از کسی که… ادامه خواندن معنی ضرب المثل های فارسی کلاس پنجم

ضرب المثل های فارسی کلاس پنجم

هیچ محصولی در سبد خرید نیست. هیچ محصولی در سبد خرید نیست. ۱- صابوش به جامه‌ی کسی خوردن : یعنی ضرور و زیان به او هم رسیده. ۲-صد تا چاقو بسازه ، یکیش دسته نداره : یعنی هیچوقت به‌حرفش اعتماد نکن. ۳- صورتش را با سیلی سرخ نگاه می دارد : کنایه از کسی که… ادامه خواندن ضرب المثل های فارسی کلاس پنجم