معني with به فارسي

خواص دارویی و گیاهی متضاد:   without 1. a woman with brown eyes 1. یک زن با چشمان قهوه ای 2. He lives with his grandmother. 2. او با مادربزرگش زندگی میکند. معني with به فارسي 3. I was with Sylvia at the time. 3. من آن موقع با “سیلویا” بودم. 4. I’m going to… ادامه خواندن معني with به فارسي

معني it به فارسي

خواص دارویی و گیاهی 1. “Where’s my pen?” “You left it by the phone.” 1. “خودکار من کجاست؟” “تو آن را کنار تلفن جا گذاشتی.” 2. Children who stay away from school do it for different reasons. 2. بچه هایی که از مدرسه دور می مانند آن را به دلایل مختلفی انجام می دهند. معني… ادامه خواندن معني it به فارسي

معني on به فارسي

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   for 1. I’ve wasted too much time on this already . 1. من زمان زیادی را برای این (کار) هدر دادم. 2. She refuses to spend more than $30 on a pair of shoes . 2. او نپذیرفت که بیشتر از 30 دلار برای یک جفت کفش خرج کند.… ادامه خواندن معني on به فارسي

معني is به فارسي

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معني is به فارسي

معنی غازی به فارسي

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ مقدمه یکی از گنجینه­های مهم و ارزشمند زبان فارسی، مَثَل­های فراوانی است که در متون نظم و نثر فارسی و ادبیات شفاهی و عامیانه یافت می­شود. گاه محقّقان تلاش کرده­اند تا… ادامه خواندن معنی غازی به فارسي

معني was به فارسي

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معني was به فارسي

معني how به فارسي

خواص دارویی و گیاهی 1. “I’m Jack Stewart . ” “How do you do ? I’m Angela Black . ” 1. “من “جک استورات” هستم.” “حالتان چطور است؟ من “آنجلا بلک” هستم.” 2. How about seeing a movie ? 2. چطور است فیلمی تماشا کنیم؟ معني how به فارسي 3. How about some lunch ?… ادامه خواندن معني how به فارسي

معني when به فارسي

خواص دارویی و گیاهی 1. I will fire him when i see him . 1. او را اخراج می کنم زمانیکه او را ببینم. 2. When are you coming to my house ? 2. کی به خانه من میایی؟ معني when به فارسي 3. When did he leave ? 3. او چه زمانی رفت؟ 4.… ادامه خواندن معني when به فارسي