معنی what do you have

خواص دارویی و گیاهی to travel or move to another place رفتن‌، عزيمت‌ كردن‌، عازم‌ شدن‌، راهى‌ شدن‌، جابجا شدن از مکانی به مکان دیگر     داشتم فکر می کردم که می توانیم شنبه به سفری برای خرید برویم. معنی what do you have go  noun (plural goes) (British) the time when a person should… ادامه خواندن معنی what do you have