معنی مثبت و منفی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   house Place place of residence 1. at home 1. در خانه 2. He left home when he was eighteen. 2. وقتی هجده ساله بود، خانه را ترک کرد. معنی مثبت و منفی به انگلیسی 3. I tried to call him, but he wasn’t at home. 3. من سعی کردم… ادامه خواندن معنی مثبت و منفی به انگلیسی

معنی منفی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ 1. “Come and play football, Dad.” “Not now, Jamie.” 1. «بیا و فوتبال بازی کن، بابا.» «الان نه، جیمی.» 2. Don’t you like her? 2. آیا دوستش نداری؟ معنی منفی به… ادامه خواندن معنی منفی به انگلیسی