معنی مناسب بودن به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی متضاد:   left 1. I sleep on the right side of the bed. 1. من (روی) سمت راست تخت می خوابم. 2. Most people write with their right hand. 2. بیشتر مردم با دست راست می نویسند. معنی مناسب بودن به انگلیسی 3. There’s a tree on the right side of… ادامه خواندن معنی مناسب بودن به انگلیسی

معنی مناسب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ متضاد:   left 1. I sleep on the right side of the bed. 1. من (روی) سمت راست تخت می خوابم. 2. Most people write with their right hand. 2. بیشتر… ادامه خواندن معنی مناسب به انگلیسی