معنی منتظرم به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی بی صبرانه منتظرم ( غیر از Impatiently ) restlessly, anxiously (for sth) I am enthusiastically / eagerly waiting for ….. با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام معنی منتظرم به انگلیسی با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین… ادامه خواندن معنی منتظرم به انگلیسی

معنی به انگلیسی من

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   before متضاد:   after past 1. It’s five to three. 1. (ساعت) پنج (دقیقه) مانده به سه است. [ساعت 2:55 دقیقه است.] 1. I have to go to the dentist this morning. معنی به انگلیسی من 1. من باید امروز صبح به دندان‌پزشکی بروم. 2. We could go to… ادامه خواندن معنی به انگلیسی من