معنی به انگلیسی من

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   before متضاد:   after past 1. It’s five to three. 1. (ساعت) پنج (دقیقه) مانده به سه است. [ساعت 2:55 دقیقه است.] 1. I have to go to the dentist this morning. معنی به انگلیسی من 1. من باید امروز صبح به دندان‌پزشکی بروم. 2. We could go to… ادامه خواندن معنی به انگلیسی من