معنی منطقه به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ مترادف:   district division parts sector 1. the semi-desert regions of Australia 1. نواحی نیمه کویری استرالیا 2. the South-west region 2. منطقه جنوب غرب گذشته: started,   گذشته کامل: started,… ادامه خواندن معنی منطقه به انگلیسی