معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. the opening shot of a character walking across a desert 1. برداشت نمای باز یک شخصیت فیلم در حال قدم زدن در بیابان 1. He fired four shots. معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی 1. او چهار گلوله شلیک کرد. 1. two foul shots 1. دو ضربه خطا 1. he… ادامه خواندن معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی

معنی کلمه انگلیسی how به فارسی

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معنی کلمه انگلیسی how به فارسی