معنی به نام خدا به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی به نظر من برای کشور ما که 90 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند استفاده از اسم “God” برای ما مسلمانان به نظر بنده که به عنوان عضو کوچکی در این کشور پهناور محسوب میشوم  جایز نیست مستندات ام را ارائه میدهم و از عزیزان گرامی دیگر میخواهم که نظر بدهند. همانطور که… ادامه خواندن معنی به نام خدا به انگلیسی

معنی لغت خدا به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی نشان‌گذاری عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است به نظر من برای کشور ما که 90 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند استفاده از اسم “God” برای ما مسلمانان به نظر بنده که به عنوان عضو کوچکی در این کشور پهناور محسوب میشوم  جایز نیست مستندات ام را ارائه میدهم و از… ادامه خواندن معنی لغت خدا به انگلیسی

ترجمه به نام خدا به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی به نظر من برای کشور ما که 90 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند استفاده از اسم “God” برای ما مسلمانان به نظر بنده که به عنوان عضو کوچکی در این کشور پهناور محسوب میشوم  جایز نیست مستندات ام را ارائه میدهم و از عزیزان گرامی دیگر میخواهم که نظر بدهند. همانطور که… ادامه خواندن ترجمه به نام خدا به انگلیسی

معنی کلمه خدا به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی به نظر من برای کشور ما که 90 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند استفاده از اسم “God” برای ما مسلمانان به نظر بنده که به عنوان عضو کوچکی در این کشور پهناور محسوب میشوم  جایز نیست مستندات ام را ارائه میدهم و از عزیزان گرامی دیگر میخواهم که نظر بدهند. همانطور که… ادامه خواندن معنی کلمه خدا به انگلیسی

معنی کلمه به نام خدا به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Remembering God’s name bestows you mental comfort. to remember and call God’s name to mind brings about / leads to / results in peace of mind. با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید معنی کلمه… ادامه خواندن معنی کلمه به نام خدا به انگلیسی

معنی انگلیسی به نام خدا

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: more compassionate عالی: most compassionate,  1. A compassionate man 1. یک مرد مهربان 2. In the name of God, the Compassionate the Merciful 2. به نام خداوند بخشنده ی مهربان In the Name of God, gracious and merciful. 2 – ترجمه ي جرج سيل ( 1734 ) IN THE NAME… ادامه خواندن معنی انگلیسی به نام خدا