ترجمه کلمه خشن به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ موسسه آموزش عالی آزاد آسیا | طراحی سایت و برنامه نویسی تفضیلی: rougher عالی: roughest,  مترادف:   bumpy irregular uneven متضاد:   flat smooth 1. It was a rough mountain road,… ادامه خواندن ترجمه کلمه خشن به انگلیسی

معنی کلمه خشن به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی موسسه آموزش عالی آزاد آسیا | طراحی سایت و برنامه نویسی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟10

معنی لغت خشن به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ موسسه آموزش عالی آزاد آسیا | طراحی سایت و برنامه نویسی 10

معني كلمه خشن به انگليسي

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ موسسه آموزش عالی آزاد آسیا | طراحی سایت و برنامه نویسی مراجعه به دیکشنری یکی از ضروریات زبان‌آموزان و محققان است. البته اکثر افراد هم به تناوب به دیکشنری مراجعه می‌کنند.… ادامه خواندن معني كلمه خشن به انگليسي

معنی کلمه خشن به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ موسسه آموزش عالی آزاد آسیا | طراحی سایت و برنامه نویسی 10