معنی خوبم به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Hey I’m fine. How about you? See: http://goo.gl/EF1ksQ Hi I feel fine, what about you? معنی خوبم به انگلیسی با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام در… ادامه خواندن معنی خوبم به انگلیسی