معنی کلمه شرکت به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   commerce firm trade work 1. a business meeting 1. یک ملاقات کاری 2. Our firm does a lot of business with overseas customers. 2. شرکت ما با مشتریان خارجی زیادی کار می‌کند. معنی کلمه شرکت به انگلیسی 3. This new tax will put a lot of small firms out… ادامه خواندن معنی کلمه شرکت به انگلیسی

معنی کلمه شت به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Farsi Shahri LLC ©2019 10