معنی کلمه ی اصطلاح به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی نشان‌گذاری عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است فهرست سايتها آشپزي معنی کلمه ی اصطلاح به انگلیسی     to travel or move to another place رفتن‌، عزيمت‌ كردن‌، عازم‌ شدن‌، راهى‌ شدن‌، جابجا شدن از مکانی به مکان دیگر     داشتم فکر می کردم که می توانیم شنبه به… ادامه خواندن معنی کلمه ی اصطلاح به انگلیسی

معنی کلمه اصطلاح به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی نشان‌گذاری عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است in the true sense of the word literally (adv.): used for showing that what you are saying is really true and is not just an impressive way of describing something For example: They literally hate each other. با زبان دانان ایران زمین آشنا… ادامه خواندن معنی کلمه اصطلاح به انگلیسی