معنی کلمه ی healthy به فارسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: healthier عالی: healthiest,  مترادف:   all right fine fit in good health well متضاد:   ill unhealthy 1. a healthy diet 1. رژیم غذایی سالم 2. He looks healthy enough . 2. او به اندازه کافی سالم به نظر می‌رسد. معنی کلمه ی healthy به فارسی 3. healthy food 3.… ادامه خواندن معنی کلمه ی healthy به فارسی