معنی کلمه ی when به فارسی

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معنی کلمه ی when به فارسی

معنی کلمه how often به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. How often do you wash your hair ? 1. هر چند وقت موهایت را می شویی؟ شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: often سیگار را بخوانید.سیگارت را بخوانید.سیل را بخوانید.معنی کلمه… ادامه خواندن معنی کلمه how often به فارسی