معنی above به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: above باده گساری را بخوانید.بادهنج را بخوانید.باده نوش را بخوانید.معنی above به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی above به فارسی

معنی کلمه above به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   over overhead متضاد:   below beneath under 1. It says on the box it’s for children age three and above . 1. روی جعبه نوشته که (مناسب) برای کودکان سه سال به بالا است. 2. Match these words with the pictures above . 2. واژه ها را به تصاویر… ادامه خواندن معنی کلمه above به فارسی

معني above به فارسي

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: above ماچه را بخوانید.ماحصل را بخوانید.ماحضر را بخوانید. معني above به فارسي این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد.… ادامه خواندن معني above به فارسي