معنی جمله don’t mention it

خواص دارویی و گیاهی Don’t mention it. به فارسی با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید معنی جمله don’t mention it @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام در سایت چی میگن صد ها نفر به شما… ادامه خواندن معنی جمله don’t mention it