معنی کلمه pray به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: praying مزور را بخوانید.مزوره را بخوانید.مزوق را بخوانید. معنی کلمه pray به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی کلمه pray به فارسی

معنی واژه pray به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: prayers کاروان رو را بخوانید.کاروان زن را بخوانید.کاروان سالار را بخوانید.معنی واژه pray به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با… ادامه خواندن معنی واژه pray به فارسی

معني كلمه pray به فارسي

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: praying نورسیده را بخوانید.نورگرایی را بخوانید.نورگستر را بخوانید. معني كلمه pray به فارسي این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معني كلمه pray به فارسي