معنی کلمه we به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. After dinner we want to go shopping . 1. ما پس از صرف شام می خواهیم به خرید برویم. 2. If you don’t hurry up we’ll be late . 2. اگر عجله نکنی ما دیر خواهیم رسید. شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت… ادامه خواندن معنی کلمه we به فارسی