معني word به فارسي

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   expression term 1. Some words are more difficult to spell than others . 1. هجی کردن بعضی از کلمات از دیگر کلمات سخت تر است. 2. What’s the word for goat in French ? 2. کلمه بز به فرانسوی چیست؟ معني word به فارسي 3. Your essay should be… ادامه خواندن معني word به فارسي

معنی کلمه world به فارسی

خواص دارویی و گیاهی برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید. برای مشاهده عکس های کلمه world روی لینک زیر کلیک کنید: در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید. موسسه آموزش عالی آزاد آسیا | طراحی سایت… ادامه خواندن معنی کلمه world به فارسی

معنی world به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   earth globe nature universe 1. News of the disaster shocked the whole world . 1. خبر فاجعه همه جهان را شوکه کرد. 2. She’s travelled all over the world . 2. او به تمام دنیا سفر کرده است. معنی world به فارسی 3. the world of politics 3. دنیای… ادامه خواندن معنی world به فارسی

معنی به فارسی world

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   earth globe nature universe 1. News of the disaster shocked the whole world . 1. خبر فاجعه همه جهان را شوکه کرد. 2. She’s travelled all over the world . 2. او به تمام دنیا سفر کرده است. معنی به فارسی world 3. the world of politics 3. دنیای… ادامه خواندن معنی به فارسی world