معنی you’re به فارسی

خواص دارویی و گیاهی – از املای لغت خود اطمینان حاصل نمایید. – شکل ساده‌ی فعل را بدون وند‌ها وارد نمایید. مترادف:   at this place متضاد:   there 1. Come here – I have something to show you . 1. بیا اینجا – من چیزی دارم که به تو نشان دهم. 2. Come here!… ادامه خواندن معنی you’re به فارسی

معنی کلمه you’re به فارسی

خواص دارویی و گیاهی – از املای لغت خود اطمینان حاصل نمایید. – شکل ساده‌ی فعل را بدون وند‌ها وارد نمایید. مترادف:   at this place متضاد:   there 1. Come here – I have something to show you . 1. بیا اینجا – من چیزی دارم که به تو نشان دهم. 2. Come here!… ادامه خواندن معنی کلمه you’re به فارسی

معنی کلمه you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی کلمه you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can buy… ادامه خواندن معنی کلمه you به فارسی