معنی گوینده خبر به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی 1. The ship’s anchor 1. لنگر کشتی 1. A local news anchor معنی گوینده خبر به انگلیسی 1. یک گوینده خبر محلی گذشته: anchored,   گذشته کامل: anchored,   1. Make sure the table is securely anchored. 1. مطمئن شو که میز به طرز درستی ثابت شده باشد. 2. The ropes… ادامه خواندن معنی گوینده خبر به انگلیسی

معني چه خبر به انگليسي

خواص دارویی و گیاهی How’s it going with Ali? How’s everything with Ali? How’s Ali doing? My pleasure. What’s up with Ali? معني چه خبر به انگليسي البته این میتونه به معنی: “مشکل علی چیه؟” هم باشه! با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان… ادامه خواندن معني چه خبر به انگليسي

معنی چه خبر به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی How’s it going with Ali? How’s everything with Ali? How’s Ali doing? My pleasure. What’s up with Ali? معنی چه خبر به انگلیسی البته این میتونه به معنی: “مشکل علی چیه؟” هم باشه! با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان… ادامه خواندن معنی چه خبر به انگلیسی