معنی here it is به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   at this place متضاد:   there 1. Come here – I have something to show you. 1. بیا اینجا – من چیزی دارم که به تو نشان دهم. 2. Come here! 2. بیا اینجا! معنی here it is به فارسی 3. Does Jane live near here? 3. آیا “جین”… ادامه خواندن معنی here it is به فارسی

معنی you’re به فارسی

خواص دارویی و گیاهی – از املای لغت خود اطمینان حاصل نمایید. – شکل ساده‌ی فعل را بدون وند‌ها وارد نمایید. مترادف:   at this place متضاد:   there 1. Come here – I have something to show you . 1. بیا اینجا – من چیزی دارم که به تو نشان دهم. 2. Come here!… ادامه خواندن معنی you’re به فارسی

معنی here you go به فارسی

خواص دارویی و گیاهی  کانال بهگذر در تلگرام   https://telegram.me/behgozar – جهت دانلود فایل های صوتی و تصویری متن ترانه های سایت و سایر مطالب مترادف فارسی برای اصطلاح Here you go / are می شود “بفرمایید”. در ادامه می توانید معنی و همچنین مثال کاربردی انگلیسی برای این اصطلاح بخوانید.   معنی here you go به فارسی… ادامه خواندن معنی here you go به فارسی

معنی here we are به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   at this place متضاد:   there 1. Come here – I have something to show you . 1. بیا اینجا – من چیزی دارم که به تو نشان دهم. 2. Come here! 2. بیا اینجا! معنی here we are به فارسی 3. Does Jane live near here ? 3.… ادامه خواندن معنی here we are به فارسی

معنی who are you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی who are you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can… ادامه خواندن معنی who are you به فارسی

معنی here you are به فارسی

خواص دارویی و گیاهی Here you go باز هم دوباره بفرمایید There you go  ایول بفرمایید، بیا دیدی گفتم، نگفتم، تحویل بگیر هی تکرار میکنی، گوش نمی دی، بازم؟ Here we go again بازم شروع شد معنی here you are به فارسی با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی… ادامه خواندن معنی here you are به فارسی

معنی who are you به فارسي

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی who are you به فارسي 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can… ادامه خواندن معنی who are you به فارسي

معنی how are you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی how are you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can… ادامه خواندن معنی how are you به فارسی