دسته‌ها
چطور

چگونه رمز انتقال شارژ همراه اول بگیرم

خواص دارویی و گیاهی مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند. برای این منظور از سه روش سامانه همراه من (my.mci.ir)، کد های میان بر (USSD) و تلفن گویای 444 (IVR) می توان استفاده نمود.  شرایط مشترک برای انتقال اعتبار […]

دسته‌ها
چطور

چگونه رمز انتقال شارژ همراه اول را بگیرم

خواص دارویی و گیاهی مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند. برای این منظور از سه روش سامانه همراه من (my.mci.ir)، کد های میان بر (USSD) و تلفن گویای 444 (IVR) می توان استفاده نمود.  شرایط مشترک برای انتقال اعتبار […]

دسته‌ها
چطور

چگونه شارژ همراه اول بگیرم

خواص دارویی و گیاهی راحت بگیر!  *1# چگونه شارژ همراه اول بگیرم  به موجب این طرح مشترکین اعتباری و دائمی همراه اول می توانند با شماره گیری کد دستوری *1# نسبت به خرید شارژ همراه اول برای خود و یا مشترک اعتباری دیگر اقدام نمایند. نحوه فعال سازی و برخورداری از طرح : قوانین کلی […]